Gimnazjalisto klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

S5

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

- matematyka
- fizyka albo informatyka albo wiedza o społeczeństwie
- język angielski

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 

- język angielski
- drugi język do wyboru: język niemiecki albo język francuski, albo język hiszpański, albo język rosyjski

 

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych
do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy
lub kontynuacja).

 

 

 Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

 

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów, które umożliwiają podjęcie studiów, na takich kierunkach jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja, logistyka, rachunkowość i finanse, zarządzanie, ekonomia, inżynieria produkcji, nawigacja.