zgłoszenie

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

Załącznik 6 - Zgłoszenie ucznia/wychowanka do internatu I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik 7 - Zgłoszenie pełnoletniego ucznia/wychowanka do internatu I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie pełnoletniego ucznia