informacja

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

Informujemy, że lista nazwisk uczniów przyjętych do internatu I LO w roku szkolnym 2020/2021 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w internacie oraz w budynku szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące m. in. przyjazdu do internatu oraz zakwaterowania zostaną  podane w przyszłym tygodniu.