REGULAMIN KUCHNI I STOŁÓWKI I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

REGULAMIN KUCHNI I STOŁÓWKI I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

oraz procedury obowiązujące podczas epidemii koronawirusa i choroby COVID-19