PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Kategoria:

 PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII - Załącznikdo Zarządzenia Nr 12/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszkiwe Włodawie z dnia 12 kwietnia 2022r.

Załącznik Nr 1 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik Nr 2 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie - oświadczenie pełnoletniego ucznia

Załącznik Nr 1 do Regulaminu internatu I LO im. T. Kościuszki we Włodawie w czasie epidemii - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik Nr 2 do Regulaminu internatu I LO im. T. Kościuszki we Włodawie w czasie epidemii - oświadczenie pełnoletniego ucznia

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE  ZDALNEGO ZNAUCZANIA - Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia  31 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 5/22

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE  ZDALNEGO ZNAUCZANIA - Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.

PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  - Załącznik Nr 1 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie

Oświadczenie pełnoletniego ucznia - Załącznik Nr 2 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie

 

Instrukcje prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i masek

 

 

 procedury1

procerury 2

procedyry 3