TB - Klasa IIC i klasa IIA- język hiszpański

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Materiały edukacyjne

Hola a Todos / Buenos días:

Estamos antes una situación excepcional y tenemos que / queremos trabajar en casa. Nuestro tema de esta semana es : ESTUDIOS Y PROFESIONES

Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji  i musimy / chcemy pracować w domu. Naszym tematem wiodącym w tym tygodniu jest  ESTUDIOS Y PROFESIONES

W pracy w nowych warunkach będziemy korzystać oczywiście z podręcznika Embarque 2  oraz z kanałów  i blogów do nauki języka hiszpańskiego:

Tu escuela de español  www.tuescueladeespanol.es

Tío Spanish www.tiospanish.com

Videoele A1    videoele.com 

Agata uczy    i innych.  

Podręcznik Embarque 2 jest dostępny w wersji pdf w Internecie. Można wpisać w wyszukiwarce Google : Embarque 2 pdf vk.com  lub link :  https://vk.com/doc4827744_358182864?hash=c452c4d8d620d1dcdb&dl=ed181a61da3902b3b9

 Temat : Nazwy zawodów i kierunki studiów / Estudios y profesiones

  1. Obejrzyj film na https://www.youtube.com/watch?v=4Mk6Yi9H1FU i

https://www.youtube.com/watch?v=ODvNPnCFnko .

Na Videoele znajdziesz ćwiczenia interaktywne.

  1. Z podręcznika Embarque 2 , wykonaj ćwiczenie 1  a i b  strona 26. Połącz nazwy kierunków z piktogramami. Do zeszytu wypisz nazwy zawodów w r. męskim i w r. żeńskim wraz z odpowiadającym im kierunkiem studiów.

Zapisz jakie zawody i kierunki studiów wybrałbyś dla siebie.

  1. Dokończ zdanie: En futuro quiero ser / trabajar en …../estudiar ……..

Temat: Czas przeszły Preterito Indefinido – verbos regulares e irregulares.

  1. Przypomnij jak tworzymy czas przeszły czasowników regularnych : podręcznik Embarque 2 strona  26  i  filmik  z kanału agata uczy https://www.youtube.com/watch?v=IhH2AqXdQEY
  1. Czasowniki nieregularne w Preterito Indefinido. Obejrzyj filmik z Agatą

https://www.youtube.com/watch?v=61wVU2d0dlQ  i zrób notatkę do zeszytu.

Możesz wykorzystać dostępne materiały  w internecie lub zestawienie czasowników nieregularnych z podręcznika  ze strony 186.

  1. Polecane ćwiczenia z Embarque 2 Ej. 2/26, 1, 2, 3 / 30.

Os deseo buena salud y buen trabajo.

Teresa Buczek