Matura 2020

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Matura 2020

Kategoria:

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

KOMUNIKAT O PRZYBORACH

ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW

 

ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA/WYCHOWANKA DO INTERNATU I LO WE WŁODAWIE W CZASIE WZNOWIENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 I OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

matura20