Gimnazjalisto klasa humanistyczno-językowa

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

S1

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- język polski
- historia albo wiedza o społeczeństwie
- język angielski

 

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

- łacina w naukach humanistycznych

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

- język angielski
- drugi język do wyboru: język niemiecki albo język francuski, albo język hiszpański, albo język rosyjski

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy lub kontynuacja).

 Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.