klasa matematyczna

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Klasy

Kategoria:

mat2 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- matematyka

-geografia albo wiedza o społeczeństwie
- język angielski

 

 NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

- język angielski
- drugi język: język niemiecki albo język hiszpański

Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy lub kontynuacja).

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, geodezja, matematyka, matematyka stosowana, telekomunikacja, logistyka, rachunkowość i finanse, zarządzanie, ekonomia, inżynieria produkcji, nawigacja.