klasa matematyczno - fizyczna 2022

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

klasamfw

 

Klasa matematyczno-fizyczna

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

matematyka

język angielski

fizyka albo wiedza o społeczeństwie

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, które umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: architektura, budownictwo, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja, logistyka, rachunkowość i finanse, zarządzanie, ekonomia, inżynieria produkcji, nawigacja.

We wszystkich klasach drugi język do wyboru:

język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja

język francuski – od podstaw

 Grupa językowa lub grupa z przedmiotem rozszerzonym zostanie utworzona w danej klasie, gdy zbierze się minimum 10 osób.