Stowarzyszenie

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Stowarzyszenie

Kategoria:
 Uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 r.
 Zarząd Stowarzyszenia
 Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki
we Włodawie
 ukonstytuował się w  następującym składzie:

Róża Szaranik - prezes

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk - wiceprezes

Renata Sidoruk - sekretarz

Urszula Sobieska - skarbnik

Małgorzata Siedlik – członek Zarządu

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 r.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki
we Włodawie
 ukonstytuowała się w następującym składzie:

         Marta Olszewska -przewodnicząca

            Michał Ignatiuk - sekretarz

Iwon Pyra – Mecka – członek komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria:

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele!

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. T. Kościuszki we Włodawie powstało
w 2011 roku dla uczczenia 75 -  lecia powołania najstarszej szkoły średniej we Włodawie. Poprzez tę inicjatywę grupa absolwentów, pracowników i przyjaciół chce wzmacniać więzi koleżeńskie i wspierać działalność dydaktyczną oraz wychowawczą dzisiejszego liceum.

 Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich, którzy pragną wracać wspomnieniami do przeszłości, odnawiać i wzmacniać  koleżeńskie więzi z czasów młodości, przekazywać pamięć o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach szkoły.

Czekamy na Was – absolwentów i przyjaciół - bo ta szkoła jest nadal Wasza!

Wypełnij deklarację członkowską - Deklaracja członkowska