Wiadomości

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Z radością i satysfakcją informujemy, że sześć uczennic: Martyna Borowiec z kl. II C, Julia Okońska z kl. I A3, Milena Chenclewska z kl. I A3, Daria Makarewicz z kl. III C, Julia Markiewicz z kl. II A/B i Natalia Bartnicka z kl. I B3  reprezentowało naszą szkołę w XX Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim organizowanym przez XIV Liceum Ogónokształcące im. Z. Herberta w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była „Podróż w twórczości Zbigniewa Herberta”. Trzy spośród nich zostało laureatkami konkursu: Martyna za swoją pracę plastyczną ilustrującą wiersz poety „Starość” zajęła 1. miejsce,  Daria za pracę fotograficzną ilustrującą wiersz „Do rzeki”  zajęła 2. miejsce,  z kolei Natalia za pracę fotograficzną ilustrującą wiersz „Las Ardeński” otrzymała wyróżnienie.  

Serdecznie gratulujemy im wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej wiedzy, talentów i pasji!

RS

Kategoria:

   Z radością i dumą informujemy, iż czterech naszych uczniów: Piotr Przybylski z kl. I C3, Bartosz Wereszczyński z kl. I B3, Aleksander Głąb z kl. I C3 i Marcin Tabeński z kl. I C3  reprezentowało naszą szkołę w IX Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Średnich na Najlepszą Prezentację Multimedialną. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła tematu „Ukraina na sportowo”. Dwoje spośród nich zostało laureatami konkursu: Piotr Przybylski zajął 3. miejsce, natomiast Bartosz Wereszczyński  otrzymał wyróżnienie.  

   Konkurs jest organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Przewodnią ideą tej inicjatywy jest popularyzacja wiedzy o Ukrainie, jej kulturze, obyczajowości i literaturze wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

   Nasi uczniowie w oparciu o różne źródła bibliograficzne wykonali niezwykle interesujące, o wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym projekty multimedialne. Jurorzy konkursu docenili prace Piotrka i Bartka, uwzględniając gruntowność zaprezentowanej  w nich wiedzy, atrakcyjność ujęcia tematu, walory edukacyjne, poprawność językową i techniczną, szatę graficzną oraz pasję badawczą.        

   Serdecznie gratulujemy im wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej wiedzy, uzdolnień i zainteresowań!

RS

Kategoria:

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 26 czerwca został ustalony w organizacji roku szkolnego jako dzień zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce nie będzie on przebiegał tak uroczyście jak zwykle, ale serdecznie zapraszam uczniów klas pierwszych i drugich po odbiór świadectw i nagród w następującym porządku:

 • o godz. 11.30 – klasy 1A, 1B, 1C - po szkole podstawowej;
 • o godz. 12.00 – klasy 1A, 1B, 1C – po gimnazjum;
 • o godz. 12.30 – klasy 2AB, 2C.

Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, wręczanie świadectw odbędzie się na boisku szkolnym. Każda klasa o określonej godzinie ustawia się wzdłuż boiska w wyznaczonym sektorze z zachowaniem bezpiecznej społecznie odległości (co najmniej 1,5 m osoba od osoby). Proszę, aby uczniowie mieli założone maseczki zakrywające usta i nos. Jeżeli będzie padał deszcz, wówczas wręczanie świadectw odbędzie się w budynku szkoły na korytarzach, odpowiednio parteru oraz I i II piętra.

Uczniowie nieobecni będą mogli odebrać świadectwo w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Dziękuję za całoroczną pracę Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym oraz Rodzicom za współpracę ze szkołą.

Życzę Wszystkim zdrowia, spokoju i bezpiecznego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku

Arlena Krwczuk

dyrektor liceum

Kategoria:

   Z radością i dumą informujemy, że dziewięcioro naszych uczniów: Kamil Małachowicz z kl. I A3, Natalia Brodawka z kl. IA4, Natalia Kloc z kl. I C3, Anita Madziarska z kl. II A/B, Hubert Głowacki z kl. I A3, Sylwia Szwed z kl. I C4, Piotr Przybylski z kl. I C3, Marcin Tabeński z kl. I C3 i Andżelika Łoś z kl. II C reprezentowało szkołę w I Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Limeryk w Koronie” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

   Dwoje spośród nich – Kamil Małachowicz z kl. I A3 i Natalia Brodawka z kl. IA4 zostało jego laureatami. Spośród 49. zgłoszonych do konkursu zestawów prac literackich jury doceniło teksty poetyckie Kamila (zajął 1. miejsce) oraz Natalki (otrzymała wyróżnienie).

   Ich prace są opublikowane na stronie internetowej WOK w Lublinie.

   Gratulujemy Wam wszystkim i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

   Poniżej zamieszczamy nagrodzone teksty poetyckie naszych uczniów. Życzymy miłej lektury!

Oto limeryki autorstwa Kamila Małachowicza:

 Spacer urzędnika

Pan urzędnik z gminy Hanny

mimo wściekłej kwarantanny

na spacery się wybierał,

biegiem podeszwy przecierał.

Potem pogrzeb miał staranny.

Fraczek stajennego

We Włodawie pan stajenny

włożył fraczek swój bezcenny.

Na Covida nie uważał.

Nie uważał, czy zarażał.

Teraz fraczek to trumienny.

Buziak lekarza

Był raz lekarz gdzieś w Lublinie,

co oświadczył się dziewczynie.

Dał buziaka bez maseczki,

SARS-a złapał od dzieweczki.

Pochowali go w kantynie.

A oto limeryki Natalki Brodawki:

„Każdego dnia starsza pani ze wsi Konie

prowadzi obserwacje na swym balkonie. 

Lecz wirus w domach trzyma ludzi, 

więc staruszka niezmiernie się nudzi. 

Myjcie i patrzcie ludziom na dłonie!”

„Pewien chłopak ze wsi Zbereże

lubi jeździć na rowerze. 

Doszła go wieść niewesoła, 

że wirus zabrał mu koła. 

Start błędnego koła to nietoperze.” 

RS

Kategoria:

Harmonogram konsultacji w I LO od 22 do 24 czerwca 2020 r.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 10/2020

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

we Włodawie z dnia 28 maja 2020 r.

Procedury ochrony uczniów/wychowanków

i pracowników przed Covid-19

w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki

we Włodawie

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1239)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872).
 1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia dla szkół.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wprowadza się następujące procedury obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1) Procedura bezpieczeństwa na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie w okresie epidemii COVID-19 – Nr 1;

2) Procedura zgłaszania i stosowania zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych – Nr 2;

3) Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia koronawirusem u pracownika – Nr 3;

4) Procedura komunikacji z rodzicami uczniów szkoły – Nr 4;

5) Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa – Nr 5;

6) Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie liceum – Nr 6

 

Procedura BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

WE WŁODAWIE

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 – Nr 1

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

 • Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej,w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, fartuchy ochronne. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i masek – załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
 • Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły. 
 • Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika (salka gimnastyczna), wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w rozdz. VIII.
 • Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów szkolnych i sportowych.
 • Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 • Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem i dezynfekuje środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu;
 • na terenie ośrodka nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej i gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra;
 • wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje;
 • zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków;
 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem i dezynfekuje;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki;
 • personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami.
 1. Obowiązki nauczyciela:
 • pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia rewalidacyjne i konsultacje w szkole, a także zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej według tygodniowego rozkładu zajęć;
 • bierze pełną odpowiedzialność za uczniów, którym udziela konsultacji w szkole;
 • wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem;
 • unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu;
 • co najmniej raz na godzinę wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia;
 • dba o higienę rąk – często myje mydłem i dezynfekuje środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu;
 • na terenie szkoły nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej i gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 1. Obowiązki intendentki:
 • przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;
 • utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu;
 • po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia magazynu;
 • wstęp do magazynu ma tylko intendentka;
 • dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zostawia za drzwiami;
 • dba o higienę rąk – często myje mydłem i dezynfekuje środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu;
 • na terenie internatu nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej i gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 1. Obowiązki pracownika kuchni:
 • przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia, przygotowywania i wydawania posiłków;
 • utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, naczyń, sprzętu;
 • po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia;
 • dba o higienę rąk – często myje mydłem i dezynfekuje środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu;
 • na terenie internatu nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej i gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra;
 • zachowuje środki ostrożności i higieny podczas wydawania posiłków i wkontaktach z wychowankami;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. W przypadku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.
 1. Obowiązki wychowawcy w internacie:
 • zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby;
 • zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie;
 • pilnuje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans min. 1,5 m;
 • zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania;
 • przypomina wychowankom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu;
 • dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie;
 • dba o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków − powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego, − wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania;
 • w przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje procedury zawarte w rozdziale VIII;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. W przypadku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów:

 • są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie szkoły;
 • zgłaszają wolę udziału swojego dziecka w zajęciach/konsultacjach najpóźniej do 29.05.2020 r. telefonicznie do wychowawcy lub mailowo przez e-dziennik, jeżeli zajęcia/konsultacje mają się rozpocząć 1 czerwca 2020 r., jeżeli zaś w późniejszym terminie na 2 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć/ konsultacji;
 • podpisują zgłoszenie i oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej procedury, zamieszczonym także do pobrania na stronie szkoły: 1lo.wlodawa.pl lub w formie papierowej w siedzibie szkoły – co jest warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia/konsultacje w szkole.
 • scan zgłoszenia i oświadczenia przesyłają e-mailem przez dziennik elektroniczny lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczają do szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez dziecko zajęć/konsultacji w szkole;
 • stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie na zajęcia/konsultacje;
 • są zobowiązani do wyposażenia dziecka w maseczkę na drogę do i ze szkoły, przy czym w czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczek, chyba że na żądanie ich rodziców/prawnych opiekunów;
 • przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły;
 • regularnie przypominają swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 • nie wchodzą na teren szkoły;
 • są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora/nauczyciela.

IV. OBOWIĄZKI PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Pełnoletni uczniowie:

 • są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie epidemii covid-19 na terenie szkoły;
 • zgłaszają wolę udziału w zajęciach/konsultacjach najpóźniej do 29.05.2020 r. telefonicznie do wychowawcy lub mailowo przez e-dziennik, jeżeli zajęcia/konsultacje mają się rozpocząć 1 czerwca 2020 r., jeżeli zaś w późniejszym terminie na 2 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć/ konsultacji;
 • wypełniają i podpisują zgłoszenie i oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej procedury, zamieszczonym do pobrania na stronie internetowej szkoły: 1lo.wlodawa.pl lub w formie papierowej w siedzibie szkoły – co jest warunkiem przyjęcia na zajęcia/konsultacje w szkole;
 • scan zgłoszenia i oświadczenia przesyłają e-mailem przez dziennik elektroniczny lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczają osobiście do szkoły, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć/konsultacji w szkole;
 • stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieobecności w szkole, jeśli wcześniej chorował. Po przebytej chorobie zobligowany jest dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia, umożliwiający jego ponowne przyjęcie na zajęcia/konsultacje;
 • są zobowiązani do noszenia maseczki w drodze do i ze szkoły, przy czym w czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczek;
 • przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów do szkoły;
 • pamiętają o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 • są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora/nauczyciela,

V. PRACA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T. KOŚCIUSZKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 • Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego zabrania się wchodzenia do szkoły innym osobom niż pracownicy szkoły, zdający egzamin maturalny w dniu i godzinach trwania danego egzaminu, uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej lub w konsultacjach na terenie szkoły i w godzinach ich trwania oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów, za zgodą dyrektora szkoły.
 • Zdający egzamin maturalny w czerwcu 2020 stosują się do wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego, które są zamieszczone na stronie CKE, MEN i na stronie internetowej szkoły: 1lo.wlodawa.pl oraz w dzienniku elektronicznym.
 • Z zajęć w formie konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 • Liczba uczniów na konsultacjach wynosi maksymalnie 12 oraz nauczyciel, z zachowaniem zasad dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).
 • Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone indywidualne (nauczyciel – uczeń).
 • W przypadku zgłoszenia woli uczestnictwa w zajęciach rewalidacji indywidualnej rodzic/prawy opiekun niepełnoletniego ucznia dostarcza wypełnione zgłoszenie wraz z podpisanym oświadczeniem, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej procedury, a pełnoletni uczeń dostarcza zgłoszenie i oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej procedury.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia i konsultacje powinny być wietrzone, co najmniej raz na godzinę oraz po każdych zajęciach.
 • Po każdych zajęciach należy umyć i zdezynfekować sprzęt i pomoce dydaktyczne, blaty stolików, myszki, klawiatury oraz umyć wodą z detergentem powierzchnie płaskie.
 • Uczestnik zajęć/uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które podczas zajęć mogą znajdować się na stoliku lub tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie mający bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą korzystać z konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły.

VI. BIBLIOTEKA

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej od 1 czerwca 2020 r:

 • biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00;
 • nauczyciele bibliotekarze pracują przemiennie, w bibliotece przebywa w określonych godzinach jeden pracownik, zgodnie z ustalonym grafikiem.

2. Zapewnienie przez bibliotekę bezpiecznego dystansu przestrzennego dla czytelników korzystających z księgozbioru:

 • wyznaczona zostaje strefa dostępna dla użytkownika biblioteki; przestrzeń między czytelnikiem a nauczycielem bibliotekarzem oddziela okno z pleksi, odległość między czytelnikiem a pracownikiem wynosi min.1,5 m;
 • w bibliotece może znajdować się jednocześnie jeden pracownik biblioteki oraz jedna osoba wypożyczająca lub zdająca książki (pozostali czytelnicy czekają na korytarzu, zachowując między sobą bezpieczną odległość min. 2 m);
 • w bibliotece dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk;
 • wymagane jest noszenie masek ochronnych przez czytelników;
 • wprowadza się obowiązek noszenia masek ochronnych oraz rękawiczek ochronnych przez nauczycieli bibliotekarzy stykających się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:

 • zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki;
 • zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu;
 • ostatni użytkownik może wejść do biblioteki 15 minut przed zamknięciem biblioteki;
 • w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego należy zdać do biblioteki wypożyczone książki.

4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 • po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki;
 • przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni kwarantanny na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem:

 • w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren biblioteki;
 • nauczyciel bibliotekarz niezwłocznie zgłasza incydent do dyrektora szkoły;
 • w przypadku wystąpienia objawów infekcji podczas pobytu ucznia w bibliotece szkolnej stosuje się procedury zawarte w rozdziale VIII.

VII. INTERNAT

 • Internat zapewnia opiekę wychowankom od niedzieli od godz. 16:00 do piątku do godziny 17:00 (w przypadku, gdy egzamin maturalny odbywa się w piątki od godziny 14:00 internat będzie czynny do godziny 19:00).
 • Z pobytu w internacie mogą korzystać wychowankowie, którzy uczestniczą w konsultacjach lub przystępują do egzaminu maturalnego oraz złożą zgłoszenie woli korzystania z internatu.
 • Do internatu mogą być przyjęci tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Wychowankowie mający bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu.
 • W przypadku wystąpienia objawów infekcji podczas pobytu w internacie, wobec wychowanka stosuje się procedury zawarte w rozdziale VIII.
 • Wychowankowie, w miarę posiadanych możliwości są kwaterowani w pokojach pojedynczo. W chwili, gdy liczba wychowanków chętnych do skorzystania z internatu przekroczy liczbę pokoi, wychowankowie będą kwaterowani po dwie osoby.
 • W internacie mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. Do internatu nie mogą wchodzić osoby z zewnątrz.
 • Wychowankowie korzystający z internatu ograniczają kontakt z innymi wychowankami, przebywają w swoim pokoju, poza sytuacjami, gdy opuszczenie pokoju jest konieczne (np.: spożywanie posiłków, toaleta, itp.). Jeśli korzystają z przestrzeni wspólnych budynku, mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe).
 • W przypadku kontaktu między wychowankami oraz wychowankami i pracownikami internatu należy zachować dystans co najmniej 1,5m.
 • Wychowankowie mają zapewnione wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 • Uczeń/wychowanek internatu, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (salka gimnastyczna) przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. Pracownik pozostaje z nim utrzymując min. 2 m odległości.
 • Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną (tel: 695 748 377, 609 479 679) lub w razie złego stanu ucznia dzwoni na alarmowy: 112 lub 999.
 • Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium (salka gimnastyczna).
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która, przystępując do działań dezynfekcyjnych, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 • Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów/wychowanków.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 • Ustala się listę pracowników oraz uczniów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 • Procedury obowiązują do czasu zniesienia obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemicznego covid-19.


Załącznik Nr 1

do procedury bezpieczeństwa obowiązującej

na terenie I LO w okresie epidemii covid-19

Zgłoszenie ucznia do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Ja, (imię i nazwisko rodzica/opiekuna ).........................    …………………………………....

będący rodzicem/opiekunem prawnym

(imię i nazwisko dziecka)………………………………………………………………………

który w roku szkolnym 2019/2020 jest uczniem klasy .................. deklaruję gotowość udziału mojego dziecka w konsultacjach prowadzonych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia zgodnie harmonogramem opracowanym przez dyrektora I LO

od dnia: ……………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich powinności należy:

 • zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
 • wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów;
 • regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).

………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 • Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 • Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 • Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach na terenie szkoły, a tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 • Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 • W dniu przyjęcia dziecka na konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 • Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz.
 • W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
 • O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły.
 • Zapoznałem/am się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora szkoły, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie liceum dostępnymi dla rodziców.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..………………….………….......…

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* Przed podpisaniem oświadczenia należy zapoznać się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły – www.1lo.wlodawa.pl


Załącznik Nr 2

do procedury bezpieczeństwa obowiązującej

na terenie I LO w okresie epidemii covid-19

Zgłoszenie pełnoletniego ucznia do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie pełnoletniego ucznia

Ja, (imię i nazwisko ucznia )..........................................................…………………………………....,

ucz. klasy ................. w roku szkolnym 2019/2020 deklaruję gotowość udziału w konsultacjach prowadzonych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Będę uczęszczać na zajęcia zgodnie harmonogramem opracowanym przez dyrektora I LO od dnia:

……………………………………

Przyjmuję do wiadomości do moich powinności należy:

 • zaopatrzenie się w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
 • nieprzynoszenia zbędnych przedmiotów na zajęcia;
 • przestrzeganie zasad higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).

………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia)


OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

 • Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 • Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się przeze mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych uczniów COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 • Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach na terenie szkoły, a tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 • Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 • W dniu przyjęcia mnie na konsultacje jestem zdrowy/a. Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miałem/am styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 • Nie będę przynosił/a do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz.
 • W przypadku, gdyby u mnie wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia nauczyciela i dostosowania się do zasad określonych w rodz. VIII procedur.
 • O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły.
 • Zapoznałem/am się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora szkoły, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie liceum.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia)

* Przed podpisaniem oświadczenia należy zapoznać się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły – www.1lo.wlodawa.pl


Załącznik Nr 3

do procedury bezpieczeństwa obowiązującej

na terenie I LO w okresie epidemii covid-19

Zgłoszenie ucznia do uczestniczenia w zajęciach rewalidacji indywidualnej prowadzonych przez nauczycieli na terenie I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Ja, (imię i nazwisko rodzica/opiekuna )...............................…………………………………....

będący rodzicem/opiekunem prawnym

(imię i nazwisko dziecka)………………………………………………………………………

który w roku szkolnym 2019/2020 jest uczniem klasy .................. deklaruję gotowość udziału mojego dziecka w zajęciach rewalidacji indywidualnej prowadzonych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia zgodnie harmonogramem opracowanym przez dyrektora I LO

od dnia: ……………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich powinności należy:

 • zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
 • wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów;
 • regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).

……………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

 • Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 • Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 • Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach na terenie szkoły, a tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 • Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 • W dniu przyjęcia dziecka na konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 • Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz.
 • W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
 • O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły.
 • Zapoznałem/am się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora szkoły, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie liceum dostępnymi dla rodziców.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..…………………….……….......…

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* Przed podpisaniem oświadczenia należy zapoznać się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły – www.1lo.wlodawa.pl


Załącznik Nr 4

do procedury bezpieczeństwa obowiązującej

na terenie I LO w okresie epidemii covid-19

Zgłoszenie pełnoletniego ucznia do uczestniczenia w zajęciach rewalidacji indywidualnej prowadzonych przez nauczycieli na terenie I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie pełnoletniego ucznia

Ja, (imię i nazwisko ucznia )...........................................................…………………………………....,

ucz. klasy ................. w roku szkolnym 2019/2020 deklaruję gotowość udziału w zajęciach rewalidacji indywidualnej prowadzonych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie

Będę uczęszczać na zajęcia zgodnie harmonogramem opracowanym przez dyrektora I LO od dnia:

……………………………………

Przyjmuję do wiadomości do moich powinności należy:

 • zaopatrzenie się w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
 • nieprzynoszenia zbędnych przedmiotów na zajęcia;
 • przestrzeganie zasad higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).

………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia)


OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

 • Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 • Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się przeze mnie, moich domowników, nauczycieli i pracowników w szkole i innych uczniów COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
 • Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach na terenie szkoły, a tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 • Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 • W dniu przyjęcia mnie na konsultacje jestem zdrowy/a. Nie mam kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miałem/am styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 • Nie będę przynosił/a do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz.
 • W przypadku, gdyby u mnie wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia nauczyciela i dostosowania się do zasad określonych w rodz. VIII procedur.
 • O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły.
 • Zapoznałem/am się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora szkoły, w tym z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie liceum.
 • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..……………………….......…

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia)

* Przed podpisaniem oświadczenia należy zapoznać się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły – www.1lo.wlodawa.pl

 

Załącznik Nr 5

do procedury bezpieczeństwa obowiązującej

na terenie I LO w okresie epidemii covid-19

Instrukcje prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i masek

 

 

 procedury1

procerury 2

procedyry 3

 

 

 

 


PROCEDURA ZGŁASZANIA I STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ W TRAKCIE WYMAGANYCH ZABIEGÓW HIGIENICZNYCH– Nr 2

 

 1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia niepełnosprawnego nauczyciel zgłasza ten fakt pomocy nauczyciela.
 2. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka pomoc nauczyciela powinna być ubrana w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem.
 3. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach i dezynfekcji środkami dezynfekującymi, wytarcia w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.


PROCEDURA POSTEPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZGROŻENIA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA– Nr 3

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 3. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 4. Otwiera okno.
 5. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 6. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 7. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 8. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

PROCEDURA KOMUNIKACJ Z RODZICAMI UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI WE WŁODAWIE– Nr 4

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, e-mailowo oraz przez dziennik elektroniczny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą na terenie szkoły. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 3. Przed wejściem na teren szkoły rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed wejściem, zgłasza spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść oraz powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica.
 4. Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie szkoły.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem – tel. 600 932 345 lub drogą e-mailową, z wicedyrektorami – tel.(82) 5721-023 lub
  e-mailowo lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem liceum: tel.(82) 5721-023. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.


PROCEDURA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W MIEJSCU PRACY W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPTRESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA- Nr 5

      

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania epidemii/epidemii) ustala się, że:

 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.


PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI NA TERENIE LICEUM– Nr 6

 

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
 2. Konsultacje dla uczniów odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie konsultacji ustalonym przez dyrektora szkoły”.
 3. Podstawowym celem konsultacji organizowanych abiturientom jest przygotowanie ich do egzaminu maturalnego.
 4. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas I – II, jest:
 • uzupelnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego;
 • rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego;
 • przygotowanie do poprawy proponowanej oceny rocznej;
 • przygotowanie ucznia do konkursu przedmiotowego.
 1. Dla abiturientów nauczyciele będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.
 2. Nauczyciele w klasach I – II będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.
 3. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 12 uczniów/wychowanków.
 4. Dopuszcza się organizację zajęć międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej samej klasy (np. grupę mogą stanowić uczniowie oddziałów klasy pierwszej).
 5. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez dyrektora szkoły są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora.
 6. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać dwóch jednostek lekcyjnych zblokowanych, trwających po 45 min. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min.
 7. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 5 jednostek lekcyjnych konsultacji.
 8. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Przy czym uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole opisane w Procedurach stanowiących Załączniki do Zarządzenia Dyrektora 10/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.
 9. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedyńczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
 10. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
 11. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 12. Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone w podstawie programowej.
 13. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole.
 14. Nauczyciel prowadzi dziennik konsultacji. Do dziennika konsultacji wpisuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, zakres treści programowych, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 15. Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie Szkoły nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas zajęć.
 16. Proces dydaktyczny nauczyciel dokumentuje zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.
 17. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.
 18. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dydstans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakladania i zdejmowania maseczki.
 19. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia z nauczycielem.
 20. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5 metra. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 21. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 22. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
 23. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.

 

Załącznik 1 - Zgłoszenie niepełnoletniego ucznia do uczestniczenia w konsultacjach pobierz  docx

Załącznik 2 - Zgłoszenie pełnoletniego ucznia do uczestniczenia w konsultacjach pobierz docx

Załącznik 3 - Zgłoszenie niepełnoletniego ucznia do uczestniczenia w zajęciach rewalidacji pobierz docx

Załącznik 4 - Zgłoszenie pełnoletniego ucznia do uczestniczenia w zajęciach rewalidacji pobierz docx

Załącznik 6 - Zgłoszenie ucznia/wychowanka do internatu I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego docx

Załącznik 7 - Zgłoszenie pełnoletniego ucznia/wychowanka do internatu I LO we Włodawie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki w okresie epidemii Covid – 19 i oświadczenie pełnoletniego ucznia docx

Harmonogram konsultacji w I LO od 22 do 24 czerwca 2020 r.  

 

 

 

Kategoria:

Jest jednym z nielicznych w Polsce, który wie, że do egzaminu maturalnego z języka francuskiego nie musi przystępować i otrzyma najwyższą notę -  100% punktów na świadectwie maturalnym z tego przedmiotu.

Abiturient naszego liceum - MARCIN BROŻEK  (kl. III A) jest  finalistą XLIII OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO. Marcin jako jedyny reprezentant  szkół  średnich  z województwa lubelskiego został finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego  i znalazł się w prestiżowym gronie mistrzów języka i kultury francuskiej.

Jest pasjonatem literatury tego kraju, a zwłaszcza powieści G. Flauberta i poezji G. Apolinnaire`a.

Gratulujemy wielkiego sukcesu Marcinowi  i dziękujemy pani Teresie Buczek, romanistce, która była jego opiekunem.

Marcinowi i wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy tradycyjnego „połamania piór”!