Uwaga zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Uwaga

zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Seans odbędzie się 23.05.2018r. o godzinie 12.00

Po 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy wychodzą do WDK razem z nauczycielami.

Opieka nad klasami

1a – AH

1b - KG

1c - SR

2a - JU

2b – RS

2c - JU

Uczniowie, którzy nie idą na film – lekcje odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem

Klasy I łączone – 33 ucz.

5g. - JK/MP

6g. – JS/MW

7g. – JK/MP (oprócz grupy z klasy 1b, która kończy po 6g.)

Klasy II łączone – 24 ucz.

5g. - HK/AZ

6g. – HK/AZ

7g. – TB/Ch (oprócz klasy 2b, która kończy po 6g.)