Lista zastępstw na dzień 2018-09-11 (wtorek):

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Lista zastępstw na dzień 2018-09-11 (wtorek):

nb. AM

1. HŁ – Sb

3. 3ab – AB zast.

4. 2ab – AD dwie grupy

5. 1a – EK cała klasa

g. 12.45

uczniowie otrzymujący stypendium Zarządu Powiatu – wyjście z p. A. Brzozowską do Starostwa Powiatowego