Gawęda literacka – Franciszka Arnsztajnowa – Polka i Żydówka z wyboru

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

15.10.2018r. - poniedziałek

5 g. lek. – 1ab, 1c, 2a, 2b, 3b –

na sali gimnastycznej –

Gawęda literacka – Franciszka Arnsztajnowa – Polka i Żydówka z wyboru

(przygotowanie sali - JS, MW z klasą 2a, 2b)