Porządek dnia 21 grudnia 2018

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:


Porządek dnia 21 grudnia 2018

  1. 00 - 8.30
  2. 35 – 9.05
  3. 10 – 9.40
  4. 45 – 10.15
  5. 20 – 10.50

Od 1 do 5 godziny – zajęcia dydaktyczne wg planu zajęć.

10.50 - 11.30 - Festiwal kolęd – sala gimnastyczna  

od 11.30 - wigilie klasowe          

13.30 – spotkanie opłatkowe pracowników I LO w internacie

 Kartka świąteczna1

GW