PLAN ZAJĘĆ NA CZWARTEK - 11.04.2019 r.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:
  PLAN ZAJĘĆ NA CZWARTEK - 11.04.2019 r.
                   
  godz. 1ab 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
  1 MS pp  MS pp razem z 1ab R. Sidoruk jęz pol 2a+2b+2c R. Sidoruk jęz pol 2a+2b+2c R. Sidoruk jęz pol 2a+2b+2c na 8.55 na 8.55 na 8.55
  2 MO         j. polski zamiast internatu 1ab+1c MO         j. polski zamiast internatu 1ab+1c EB 2a+2b+2c EB 2a+2b+2c EB 2a+2b+2c R.Szaranik 3a+3b+3c  jęz pol R.Szaranik 3a+3b+3c z 1 godz lekcyjnej jęz pol R.Szaranik 3a+3b+3c  jęz pol
  3 MO         j. polski zamiast internatu 1ab+1c MO          j. polski zamiast internatu 1ab+1c EB 2a+2b+2c EB 2a+2b+2c EB 2a+2b+2c R.Szaranik 3a+3b+3c zast. R.Szaranik 3a+3b+3c zast. R.Szaranik 3a+3b+3c zast
  4 JS cała klasa JS razem z 1ab z 5 godz lekc JU 2a+2b+2c JU 2a+2b+2c JU 2a+2b+2c B Sidoruk mat 3a+3b+3c B Sidoruk mat 3a+3b+3c B Sidoruk mat 3a+3b+3c
  5 B. Sidoruk mat B. Sidoruk mat JS z 6 i 7 godz lekc 2a+2b+2c JS z 6 i 7 godz lekc 2a+2b+2c JS z 6 i 7 godz lekc 2a+2b+2c JU 3a+3b+3c JU 3a+3b+3c JU 3a+3b+3c
  6 Kr łac do domu Kr razem z 1ab do domu do domu do domu do domu do domu
  7 do domu   do domu