PLAN ZAJĘĆ NA PIĄTEK - 12.04.2019 r.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:
  PLAN ZAJĘĆ NA PIĄTEK - 12.04.2019 r.
  godz. 1ab 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
  1 na 8.55 na 8.55 MP przyroda 2c+2a   MI godz. z wych MP przyroda/fizyka 2c+2a z 2g. US                3a+3b US                3a+3b na 8.55
  2 MO dwie klasy zamiast internatu 1ab+1c MO dwie klasy zamiast internatu 1ab+1c US zast. 2a+2b+2c US zast. 2a+2b+2c US zast. 2a+2b+2c MI  przyroda              3a+3b MI   biologia             3a+3b PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI Kr
  3 US dwie klasy 1ab+1c US dwie klasy 1ab+1c MP zamiast internatu        2a+2b+2c MP zamiast internatu        2a+2b+2c MP zamiast internatu        2a+2b+2c MI  przyroda              3a+3b MI  przyroda              3a+3b PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI MS
  4 MS dwie klasy 1ab+1c z 3 g. MS dwie klasy 1ab+1c z 3 g. US           2a+2b+2c US           2a+2b+2c US           2a+2b+2c MO dwie klasy zamiast internatu 3a+3b MO dwie klasy zamiast internatu 3a+3b PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI ŁB
  5 KG wych. fiz. z 7g. 1ab+1c KG dwie klasy 1ab+1c  US  zast        2a+2b+2c US  zast        2a+2b+2c US  zast        2a+2b+2c ŁB                3a+3b+3c ŁB                3a+3b+3c ŁB                3a+3b+3c
  6 MP  dwie klasy 1ab+1c z 1g. MP  dwie klasy 1ab+1c MI przyroda 2a+2b MI biologia 2a+2b KG wych. fiz.      
  7 KG godz. z wych.   do  domu odpracowane na 1g.