PLAN ZAJĘĆ NA WTOREK - 16.04.2019 r.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:
PLAN ZAJĘĆ NA WTOREK - 16.04.2019 r.
 
godz. 1ab 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
1 MS 1ab+1c MS 1ab+1c US 2a+2b+2c US 2a+2b+2c US 2a+2b+2c RS zast. 3a+3b+3c (oprócz gr. chem. Z 3b) UW gr. chem. RS zast. 3a+3b+3c (oprócz gr. chem. Z 3b)
2 KE 1ab+1c KE 1ab+1c RS  zast. 2a+2c MI RS  zast. 2a+2c US 3a+3b+3c US 3a+3b+3c US 3a+3b+3c
3 MI EB US 2a+2b+2c oprócz gr. chem. UW gr. chem./US US 2a+2b+2c oprócz gr. chem. AD 3a+3b+3c AD 3a+3b+3c AD 3a+3b+3c
4 US 1ab+1c US 1ab+1c AD 2a+2b+2c AD 2a+2b+2c AD 2a+2b+2c Kr RS 3a+3b+3c RS 3a+3b+3c
5 KE 1ab+1c KE 1ab+1c JS 2a+2b+2c JS 2a+2b+2c JS 2a+2b+2c AD zast. 3a+3b+3c AD zast. 3a+3b+3c AD zast. 3a+3b+3c
6 MO WOK 1ab+1c MO WOK 1ab+1c KE 2a+2b+2c KE 2a+2b+2c (2b ze śr. z 7g) KE 2a+2b+2c     (z 7 godz.) JS 3a+3b+3c JS 3a+3b+3c JS 3a+3b+3c
7 JS 1ab+1c JS 1ab+1c do domu         Ch/gr. hiszp. do domu