Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce i wniosek o przyznanie stypendium

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

UCHWAŁA NR VIII/40/19

RADY POWIATU WE WŁODAWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat włodawski

Wniosek o przyznanie stypendium