KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

Szanowni Państwo,

Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,

Zarządzeniem Nr 25/20  z dnia 08 października 2020 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego we Włodawie

zawieszam w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki wszystkie zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej od 09.102020 r do 16.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuję, że  w ww. terminie zajęcia będą odbywały się w formie nauczania zdalnego.

Z poważaniem

dyrektor liceum

/-/ Arlena Krawczuk

PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

ZARZĄDZENIE Nr 25/20