Sukces naszego ucznia w Międzynarodowym Konkursie „Osobistości pogranicza”

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

   Mamy przyjemność poinformować, że uczeń naszej szkoły Kamil Małachowicz z kl. II A3 znalazł się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu „Osobistości pogranicza” zrealizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, którego organizatorem było Centrum Projektów Europejskich (zajął I miejsce w kategorii wiekowej: 16 – 17 lat).

   Celem konkursu było zwrócenie uwagi na wybitne osobowości, które połączyły te narody oraz wniosły niezwykły wkład w historię i kulturę lub miały znaczący wpływ poprzez swoje życie i prowadzoną działalność na obszar objęty programem.

   Konkurs polegał na napisaniu utworu literackiego prezentującego oryginalne podejście do tematu. Było to bardzo trudne zadanie, wymagające od uczestników kreatywności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy o wybranych postaciach oraz, niewątpliwie, talentu pisarskiego. 

    Uznanie jury zyskał poemat dramatyczny Kamila pt. „Poemat o Józefie Ignacym Kraszewskim”.

   Jak stwierdza sam autor: „Ta praca była dla mnie wyzwaniem. Musiałem zgromadzić bogatą bibliografię, dotrzeć do źródeł historycznych oraz przeczytać wiele materiałów biograficznych  o Józefie Ignacym Kraszewskim, a następnie swoje przemyślenia i refleksje przelać na papier. W szkole piszemy wypracowania raczej o budowie klasycznej. Nigdy wcześniej nie pisałem takiego poematu dramatycznego. Cieszę się, że moja praca literacka została przez jurorów konkursu doceniona.”

   Gratulujemy Kamilowi sukcesu i życzymy kolejnych w rozwijaniu swoich uzdolnień, zainteresowań i pasji!

RS