24.01.2022 Zdalne nauczanie w klasach w 3a i 3b po gimnazjum, 2a, 2b, 2c.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Szanowni Państwo,

Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

zawiadamiam, że od dnia 25 stycznia do 31 stycznia 2022 r. włącznie będą zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla następujących oddziałów: 3a i 3b po gimnazjum, 2a, 2b i 2c.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuję, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020r., które są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie Nr 3/2022

Z poważaniem
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum