„Kościuszko” szkołą dobrych perspektyw!

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

            Z radością i satysfakcją informujemy, że nasza szkoła jest jednym z 1000 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce - według Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zajęliśmy w nim 687. miejsce i utrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły”. Z kolei w Wojewódzkim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 wśród 73 najlepszych liceów woj. lubelskiego zajęliśmy 34. miejsce.

W rankingu przeanalizowano wyniki ponad dwóch tysięcy liceów ogólnokształcących w Polsce. Zostały one ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

   Zdobycie miejsca w tym rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy, wyrazem docenienia pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej szkoły. Świadczy to przecież o bardzo dobrej atmosferze panującej w niej, tworzonej wspólnie przez świetną kadrę profesjonalistów, zdolnych i ambitnych uczniów, a także władze samorządowe, dbające o jak najlepsze warunki nauczania.

   Cieszymy się, że codzienna, sumienna i rzetelna praca nauczycieli i dyrekcji naszej szkoły została po raz kolejny uhonorowana. Jest to nasz wspólny wysiłek i sukces -  całej społeczności kościuszkowskiej! Nie od dziś wiadomo – „Kościuszko to szkoła dobrych perspektyw!

   Nie zapominajmy rownież, że to był przecież kolejny trudny rok, pełen wyzwań dla wszystkich: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, dla nas wszystkich. Uczymy się każdego dnia, jak wspólnie tworzyć ,,bezpieczne, lepsze jutro”.

   Życzmy sobie wszyscy, aby edukacja, zarówno dla edukujących, jak i edukowanych, była fascynującą, pełną pasji przygodą. Wyznaczajmy sobie ambitne cele, bądźmy ciekawi innych i świata, pytajmy i poszukujmy, wspierajmy się w sytuacjach kryzowych. Pomimo kształcenia w trudnych czasach, niech kryzysy nie zdominują naszego życia. Bądźmy kreatywni i zaangażowani, także w życie społeczne, pamiętając, że „uczyć się nie należy dla jakichś stopni, wyróżnień, awansów i nawet nie dla gromadzenia czy magazynowania wiedzy, ale dla poznania różnych zjawisk i dziedzin życia, dla pogłębienia myśli, dla rozszerzenia i pogłębienia poglądów swoich i dla wzbogacenia życia (…)”. (Maria Grzegorzewska „Listy do młodego nauczyciela”).

   Więcej informacji można uzyskać na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl.

RS