Wiadomości

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

obowiązujące od 25.05.2018

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie jest Dyrektor, adres ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest Tomasz Nowakowski. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie danych osobowych (PDO) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  2. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej
  3. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  4. za wyraźną zgodą danej osoby  
 4. Mówiąc o danych osobowych I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak i elektroniczną
 5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych
  2. do sprostowania   swoich danych
  3. do usunięcia   swoich danych
  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych
  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
 9. ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

https://1lowlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=77&p1=szczegoly&p2=1268595

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Kategoria:

Uwaga

zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Seans odbędzie się 23.05.2018r. o godzinie 12.00

Po 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy wychodzą do WDK razem z nauczycielami.

Opieka nad klasami

1a – AH

1b - KG

1c - SR

2a - JU

2b – RS

2c - JU

Uczniowie, którzy nie idą na film – lekcje odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem

Klasy I łączone – 33 ucz.

5g. - JK/MP

6g. – JS/MW

7g. – JK/MP (oprócz grupy z klasy 1b, która kończy po 6g.)

Klasy II łączone – 24 ucz.

5g. - HK/AZ

6g. – HK/AZ

7g. – TB/Ch (oprócz klasy 2b, która kończy po 6g.)