Wiadomości

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

   24 kwietnia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się finał XIV Powiatowego Konkursu Czytelniczego Dla Młodzieży „Young – adult fiction (świat młodych dorosłych) w twórczości Johna Greena”. W finale rywalizowało ze sobą 31 uczniów z siedmiu szkół naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Nielipiuk z kl. II c, Magdalena Twarowska z kl. II c, Norbert Kołodziej z kl. II c, Julia Kunz z kl. I c oraz Marika Haponiuk z kl. I b.

   Doskonała znajomość szczegółów przeczytanych lektur, niesamowita pamięć i wysoka motywacja sprawiły, że uczennice naszej szkoły uzyskały bardzo dobre wyniki: Marika Haponiuk zajęła 2. miejsce, natomiast Julia Kunz, Magdalena Nielipiuk i Magdalena Twarowska otrzymały wyróżnienia. Za tak świetne przygotowanie nasi laureaci zostali uhonorowani dyplomami i cennymi, bardzo atrakcyjnymi nagrodami – bonami na zakupy w Empiku. Nasze gratulacje!

   A wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu już za rok!

RS

Kategoria:

djoWtorek (14.02.2017) upłynął nam na konwersacjach w językach obcych i o językach obcych. Podziwialiśmy stan wiedzy uczniów nt. historii, geografii, literatury, sztuki i polityki krajów, których języków uczymy się w naszym liceum. A mamy do wyboru najwięcej języków w powiecie (angielski, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, rosyjski). Mieliśmy szansę obejrzeć wystawę prac plastycznych pt."Języki obce otwierają wszystkie drzwi". Był także czas na humor angielski i występy wokalne. Oglądając prezentację multimedialną nt. nauki języków obcych utwierdziliśmy się w przekonaniu, że bez ich znajomości trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie. Uczniowie słabsi językowo nabrali motywacji do wytężonej nauki języków, a poligloci upewnili się w przeświadczeniu, że idą właściwą drogą.

Ewa Kawiak

Kategoria:

01LOErasmus

Program Erasmus+ może zapewnić szkole udział w dofinansowanych możliwościach uczestnictwa w międzynarodowych działaniach, przynosząc trwałe korzyści dyrektorom placówek, uczniom, nauczycielom, szkole i szerszej społeczności. Dofinansowanie jest dostępne w postaci grantów, których celem jest wspomaganie działań wspierających edukację i szkolenia w placówce.

PROGRAM ERASMUS+

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE WŁODAWIE

Akcja 1- Mobilność Edukacyjna

Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

                                 www.1lo.wlodawa.pl

Wniosek numer: POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000857

Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Enter the future

Kwota dofinansowania: 13345,00 Euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Koordynator projektu: Anna Daniluk

Kraj mobilności : Wielka Brytania

Uczestnicy mobilności: Arlena Krawczuk – dyrektor I LO we Włodawie, nauczycielka łaciny

                                      Anna Daniluk – nauczycielka języka angielskiego

                                      Agnieszka Kruk-Mazurek - nauczycielka języka angielskiego

                                      Ewa Kawiak - nauczycielka języka angielskiego

                                      Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii

Instytucja przyjmująca: Bell Teacher Campus – Homerton College,

                                      Red Cross Lane, Cambridge CB2 OQU, Wielka Brytania

                                      www.bellenglish.com

Cele projektu:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej,

- zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

- podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,

- rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,

- rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT: wykorzystania narzędzi informatycznych,

- porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,

- zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania metodą CLIL,

- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,

- potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji programów autorskich,

- nadanie placówce wymiaru europejskiego  poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

 

Harmonogram Działań Projektu

“ENTER THE FUTURE”

realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w latach 2014-2016

w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie Etap 1 – Inicjacja projektu

 1. Powiadomienie zainteresowanych o przyznaniu dofinansowania i możliwości realizacji projektu
 2. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą  programu Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1
 3. Powołanie koordynatora projektu
 4. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli w programie

Etap 2 – Organizacja projektu

 1. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły
 2. Opracowanie i złożenie wniosku
 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej
 4. Rekrutacja do projektu
 5. Ogłoszenie listy beneficjentów wraz z listą rezerwową
 6. Wybór zespołu projektowego
 7. Przydzielenie prac i zadań zespołowi projektowemu
 8. Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu
 9. Wybór kursów metodycznych i językowych
 10. Opracowanie harmonogramu projektu 
 11. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu
 12. Uzgodnienie zasad komunikacji
 13. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania)
 14. Opublikowanie informacji o projekcie
 15. Podpisanie umów z beneficjentami
 16. Regulacja kwestii finansowych
 17. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników

Etap 3 – Przygotowanie 

 1. Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z projektem Erasmus+ - Anna Daniluk, Agnieszka Kruk-Mazurek
 2. Przygotowanie językowe
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Przygotowanie kulturowe
 5. Przygotowanie organizacyjne
 6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed odbyciem mobilności wśród uczestników wyjazdu

 

Etap 4 – Udział w mobilności

 1. Przyjazd na miejsce pobytu, zakwaterowanie
 2. Spotkanie organizacyjne
 3. Realizacja mobilności zgodnie z ustalonym programem
 4. Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego (zwiedzanie Cambridge, Oxfordu, Londynu, Ely, Bury St. Edmund’s)
 5. Monitoring przebiegu mobilności (ewaluacja)
 6. Zakończenie mobilności, przekazanie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia kursów
 7. Powrót do miejsca zamieszkania

Etap 5 – Upowszechnienie i zakończenie projektu

 1. Ewaluacja projektu: przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 2. Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności: Europass mobility
 3. Opublikowanie artykułu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnej gazecie „Tydzień Włodawski” na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego
 4. Upowszechnienie rezultatów
 5. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną
 6. Zorganizowanie Dnia Języków Obcych, międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego, konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz powiatowego konkursu piosenki anglojęzycznej
 7. Dni Otwarte Szkoły – stworzenie tablicy informującej o projekcie i mobilnościach kadry nauczycielskiej, prezentacja multimedialna promująca projekt dla społeczności lokalnej rozmowy z uczniami i nauczycielami gimnazjum
 8. Lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, łaciny i biologii
 9. Konkurs multimedialny „Ecological Issues”
 10. Przeprowadzenie debaty Oxfordzkiej: „Święta anglosaskie nie powinny być obchodzone w Polsce”
 11. Konkurs multimedialny „British Icons”
 12. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry
 13. Szkolenie kadry nauczycielskiej na temat funkcjonowania platformy eTwinning
 14. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu.
 15. Przygotowanie raportu z programu Erasmus Plus dla Dyrekcji i rady pedagogicznej
 16. Rozliczenie finansowe projektu
 17. Zdanie raportu z przebiegu projektu
 18. Zakończenie projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: zrobić link

OPIS KURSÓW I PROGRAM SZKOLEŃ:

“BRINGING BRITISH CULTURE TO LIFE”

“CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING”

“LANGUAGE IMPROVEMENT FOR TEACHERS”

PISZĄ O NAS: http://www.archiwum.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=34490:kadra-z-ko%C5%9Bciuszki-na-uniwersytecie-w-cambridge&Itemid=44

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „MOBILNOŚĆ KADRY I LO IM.T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ : http://slideplayer.pl/slide/11795008/

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASAD UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+:www.erasmusplus.org.pl

www.frse.org.pl/program/erasmus-plus

www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

11LOERAlogo

Kategoria:

6 kwietnia 2017 r., w naszej szkole, już po raz piętnasty odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „THE 15TH ENGLISH LANGUAGE COMPETITION”. W konkursie językowym udział wzięło 25 gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 we Włodawie. W czasie godziny zegarowej uczniowie rozwiązywali testy składające się z 7 poleceń, za które mogli otrzymać maksymalnie 60 punktów. Testy obejmowały sprawdzenie umiejętności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i struktur gramatycznych, a także podstawowej wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Laureatem konkursu języka angielskiego okazał się Sebastian Kunz (45 pkt) z PG Nr 2 we Włodawie. Drugie miejsce zajęła Kaja Lesiuk (44 pkt) z PG nr 2. Za nią - z wynikiem 43 pkt- uplasował się Jakub Wrzesień z PG Nr 1 zajmując trzecie miejsce. Na laureatów czekają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez I LO oraz wydawnictwo Oxford University Press. Rozdanie nagród odbędzie się w I LO we Włodawie dnia 27 kwietnia 2017 r., w Dniu Drzwi Otwartych Szkoły.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy wielu sukcesów w nauce języka angielskiego.

Koordynator konkursu

Anna Daniluk