Wiadomości

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO podczas realizacji projektu „Chcemy być tacy sami…zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU dofinansowanym przez Fundację PZU w ramach programu Z Fundacją PZU po lekcjach/2021. Projekt stanowi ciekawą ofertę wspierającą edukację oraz włączenie społeczne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 29/21 z dnia 24 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 2c od 25.11.2021 r. do 29.11.2021 r. włącznie.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenia nr 29/21 - pdf
Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 25/21 z dnia 12 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 2a w dnu 15.11.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie Nr 25/21

Z poważaniem
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 23/21 z dnia 04 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie przedłużam zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie stacjonarnym dla oddziału 3c po szkole podstawowej do 08.11.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale do dnia 08.11.2021 r. włącznie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie 23/21


Z poważaniem
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum

Kategoria:

"Norwidowi na urodziny"...
sprawiła prezent uczennica klasy 1c Karolina Szewczyk, która zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Norwidowi na urodziny" na projekt ekslibrisu w kategorii 12- 15 lat. Organizatorem konkursu było Wawerskie Centrum Kultury oddające hołd wielkiemu wieszczowi pod hasłem "Norwid Obecny 1821 - 2021".
Karolina miała za zadanie przedstawić projekt znaku, który "wyrażałby osobowość, twórczość lub zainteresowania C.K. Norwida".
Uczennica wykonała ekslibris w klasycznej czerni i bieli, nawiązując do treści wiersza Norwida "Moja piosnka II".
Serdecznie gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów.

B.S.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 24/21 z dnia 04 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 2c od 05.11.2021 r. do 07.11.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie 24/21


Z poważaniem
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 27/21 z dnia 16 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziałów 1a, 1c od 17.11.2021 r. do 20.11.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie Nr 28/21

Z poważaniem
Urszula Sobieska
wicedyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 21/21 z dnia 03 listopada 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 3bsp od 03.11.2021 r. do 08.11.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie 21/21

Z poważaniem
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum