Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

OPŁATY ZA OBIADY DLA UCZNIÓW NIEMIESZKAJĄCYCH W INTERNACIE

Opłaty za obiady dla uczniów można dokonać osobiście w kasie szkoły lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Parczewie

Numer konta: 44 8042 0006 0550 1658 2000 0090

tytułem: I LO we Włodawie, opłata za obiady za miesiąc … 2022r., imię i nazwisko ucznia

Wpłat należy dokonać min. 4 dni przed planowanym żywieniem.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć pani intendentce i pobrać abonament obiadowy.

Koszt 1 obiadu wynosi 6 zł (6 zł × ilość dni w miesiącu* = wysokość opłaty za obiady w danym miesiącu)

*Wyliczając wysokość opłaty należy uwzględnić dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Kategoria:

Dnia 27.09. 2022 r. po raz pierwszy odwiedził nas Paweł Marciocha - podróżnik, a zarazem absolwent naszego liceum. W spotkaniu uczestniczyły klasy o profilu europejskim, humanistycznym i przyrodniczym. Głównym tematem spotkania była relacja z podróży do Uzbekistanu. Słuchaliśmy wspaniałych opowieści o tamtejszej kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz o walorach środowiska przyrodniczego tego pięknego regionu. Poznaliśmy m.in. gusta kulinarne mieszkańców Uzbekistanu, dowiedzieliśmy się, jak przebiega nauka w szkole oraz jak wygląda tradycyjny ubiór mieszkańców tego państwa. Uczniowie z zaciekawienie słuchali naszego Gościa oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Mamy nadzieję, że to nie było ostatnie nasze spotkanie!

3aspotkanie z podroznikiem

Kowiecka Marlena, klasa 3a

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów