Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:
Kategoria:

KOMUNIKAT DYREKTORA

I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie

               

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozdanie świadectw ukończenia szkoły w dniu 24 kwietnia jest odwołane, ponieważ szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest zamknięta do 26 kwietna 2020 r. Nowy termin rozdania świadectw zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, że dzień 24.04.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych według naszego kalendarza roku szkolnego i nie zostało to zmienione, więc nauczyciele nie prowadzą w tym dniu zajęć zdalnie.

                                                                                                              /-/ Arlena Krawczuk

                                                                                                                    dyrektor liceum

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów