Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

   Z radością i dumą informujemy, iż czterech naszych uczniów: Piotr Przybylski z kl. I C3, Bartosz Wereszczyński z kl. I B3, Aleksander Głąb z kl. I C3 i Marcin Tabeński z kl. I C3  reprezentowało naszą szkołę w IX Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Średnich na Najlepszą Prezentację Multimedialną. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła tematu „Ukraina na sportowo”. Dwoje spośród nich zostało laureatami konkursu: Piotr Przybylski zajął 3. miejsce, natomiast Bartosz Wereszczyński  otrzymał wyróżnienie.  

   Konkurs jest organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Przewodnią ideą tej inicjatywy jest popularyzacja wiedzy o Ukrainie, jej kulturze, obyczajowości i literaturze wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

   Nasi uczniowie w oparciu o różne źródła bibliograficzne wykonali niezwykle interesujące, o wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym projekty multimedialne. Jurorzy konkursu docenili prace Piotrka i Bartka, uwzględniając gruntowność zaprezentowanej  w nich wiedzy, atrakcyjność ujęcia tematu, walory edukacyjne, poprawność językową i techniczną, szatę graficzną oraz pasję badawczą.        

   Serdecznie gratulujemy im wszystkim i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej wiedzy, uzdolnień i zainteresowań!

RS

Kategoria:

   Z radością i dumą informujemy, że troje naszych uczniów – Kamil Małachowicz z kl. I A3, Kinga Kołodziej z kl. III A i Maja Prill z kl. II A/B zostało laureatami XVI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Sztuka wyboru” zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

   Spośród 195. zgłoszonych do konkursu zestawów prac literackich jury doceniło opowiadanie Kamila (zajął 2. miejsce) oraz teksty poetyckie Kingi i Mai (dziewczęta zajęły 3. miejsce ex aequo). Ich prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym i będą ich debiutem literackim.

   Cieszymy się, że pasja twórcza – w dobie kultury obrazkowej – jest nadal bliska naszej młodzieży. Mamy nadzieję, że wpłynie ona znacząco na rozwój ich literackiej wyobraźni i kultury języka.  

   Gratulujemy im tego sukcesu i życzymy kolejnych, nie tylko literackich!

RS

Kategoria:

   Z radością informujemy, że dziewięć naszych uczennic: Aleksandra Dragan z kl. III C, Julia Okońska z kl. I A3, Milena Chenclewska z kl. I A3, Patrycja Radowska z kl. I A4,  Wiktoria Lis z kl. I B3, Oliwia Wałecka z kl. I B3, Sylwia Winiarczyk z kl. I C3, Dominika Grad z kl. I C3 i Olga Kuźmiuk z kl. I C4 reprezentowało naszą szkołę w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

   Jury konkursowe doceniło prace naszych trzech dziewcząt: Oliwii Wałeckiej z kl. I B3 (zajęła 2. miejsce), Sylwii Winiarczyk z kl. I C3 i Aleksandry Dragan z kl. III C (zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej).

   Serdecznie Wam dziękujemy za liczny udział w konkursie oraz przygotowanie pięknych i oryginalnych prac. Zachęcamy Was do dalszego doskonalenia talentów i uzdolnień oraz poznawania tekstów poetyckich polskich twórców.

   Gratulujemy wszystkim sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

RS

82

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

679

Uczniów