Kadra

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Dyrekcja

Arlena Krawczuk (dyrektor)

Bujanowska Ewa (wicedyrektor)

 Sobieska Urszula (wicedyrektor)

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

język polski

 Szmidt Beata

Hetman Aleksandra

Brzozowska Agnieszka

Sidoruk Renata

Szczepkowska-Kirszner Anna

język angielski

Bober-Rabczewska Anna

Daniluk Anna

Kawiak Ewa

Kruk – Mazurek Agnieszka

Izabela Trendak

Vedryńska Larysa

język hiszpański

Buczek Teresa

język niemiecki

Bujanowska Ewa (wicedyrektor)

 Krawczuk Michał

język łaciński

Krawczuk Arlena (dyrektor)

język rosyjski

Chorąży Anna

Sawicka Izabela

historia

Uryniuk Joanna

Połuszańczyk-Oksytiuk Ewa

wiedza o społeczeństwie

Uryniuk Joanna

Deczkowska Elżbieta

matematyka

Czerniak Anna

Sobieska Urszula (wicedyrektor)

Pyra-Mecka Iwona

 Czerwieniec Romualda

 Dyśko Grażyna

Struk-Grzelak Aneta

geografia

Wójcik Monika

biologia

Ignatiuk Michał

chemia

Wieliniec Urszula

Pyra Justyna

fizyka

Zarczuk Agnieszka

Paterek-Chojnacka Monika

podstawy przedsiębiorczości,

doradztwo zawodowe

Siedlik Małgorzata

edukacja dla bezpieczeństwa

Bujanowska Ewa (wicedyrektor)

Włodarczyk Mirosław

informatyka

Paterek-Chojnacka Monika

wychowanie fizyczne

Soroka Jarosław

Grzywaczewska Katarzyna

Włodarczyk Mirosław

Łągwa Tomasz

religia

Kisiel Elżbieta

ojciec Adam Kacała

pracownicy biblioteki

Brzozowska Agnieszka

Sidoruk Renata

wychowawcy internatu

Sawczuk Beata

Sidoruk Beata

Siedlik Małgorzata

Olszewska Marta

Krawczuk Michał

www

1lo.wlodawa.pl

Adres

Szkolna 1,
22-200 Włodawa,

Telefon

82 572 10 23