Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Jan Paweł II

Kategoria:

Plakat 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

ZG1c

JPIISylwiaWiniarczyk 1

 

KG1bKG1b

Emilia Szczerba 1

ES1c

JPIIPlakat

KM1a

plakat Jan Paweł II Piotr Przybylski Klasa 1c po gimnazjum

PP1c

MW1c

MW1c

SZG1a3

 SZG1a

PD1a

PD1a

„By uczcić papieża trzeba dobrać słowa…”

Kategoria:

„By uczcić papieża trzeba dobrać słowa…”

Człowieku, człowieku XXI wieku w szarości dni, w gęstwinie spraw zapomniałeś, czym tak niedawno żył cały kraj cały świat. Człowieku, człowieku XXI wieku zatrzymaj się na chwilę, zadumaj i daj powrócić wspomnieniom wydarzeń minionych lat.

-18 maja 1920roku w Wadowicach nieopodal Krakowa urodził się Karol Józef Wojtyła, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r.

-16 października 1978 roku o godzinie 18.44 na balkonie Bazyliki świętego Piotra pojawił się kardynał i obwieścił światu: wybrano papieża, jest nim arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, Ojciec Święty Jan Paweł II. Polak – Papieżem??? To wręcz niemożliwe…     PD1a3 
„Plac Piotra pustym o tej porze,
gdy już zgasły kolumny
(kruche świece z wosku),
przyklęknął nowy Papież
i szepnął: mój Boże ...
po polsku
I serce dzwonów zbudził
I wzruszył kamienie,”

 Papież Jan Paweł II w ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do 129 państw. Najczęściej odwiedzał Polskę – 9 razy. W podróży spędził 552 dni. „Dlaczego tak dużo jeździsz po świecie?” – zapytał go kiedyś chłopczyk z chóru po zakończeniu Mszy. „A czytałeś, co o tym powiedział Jezus?” – odparł z uśmiechem Papież. –„Jezus powiedział: Idźcie i nieście Ewangelię całemu światu”.

Jan Paweł II szczególnie ukochał młodzież. Mówił: „Od Was zależy jutrzejszy dzień.(...) Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne, chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze. Niech Chrystus pozostanie dla Was Drogą, Prawdą i Życiem.”

-2 kwietnia 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu serce papieża Jana Pawła II zatrzymało się na zawsze. W trwodze i żalu zastygła też cała Polska. Odszedł Ojciec, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej.

-1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja, a 27 kwietnia2014r. kanonizacja Jana Pawła II .

„By uczcić papieża trzeba dobrać słowa

By prawdziwa była zawsze słów wymowa”.

RS

Plakat 100 rocznica urodzin Jana Pawła IIZG1c

 

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Kategoria:

spzow

Bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, radcy prawnego, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, pielęgniarki, online dla osób przeżywających kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego oferuje codziennie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

 Specjaliści będą pomagać zdalnie potrzebującym  przez Skype'a, WhatsApp lub - jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi - telefonicznie.

 W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy potrzebujący, np.: nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, służby medyczne, osoby samotne, bezrobotne, krzywdzone psychicznie i fizycznie oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny spowodowany obecną sytuacją.

Chcemy pomagać w tym trudnym czasie w miarę naszych możliwości, wszystkim tym, dla których ostatnie dni (i pewnie następne tygodnie) są bardzo trudne, wyczerpujące fizycznie i psychicznie. Wszyscy specjaliści zapewniają pełną dyskrecję.

Udostępniamy dla Was trzy numery telefonów, pod którymi możecie zgłaszać chęć kontaktu ze specjalistą:

Infolinia Centrum 508 767 006

Rejestracja Centrum 508 767 070

Kierownik Centrum 661 280 100

Rekrutacja do młodzieżowej grupy PCK

Kategoria:

pck

Szczegółowe informacje u pani Iwony Szwaj .

#zostańwdomu

Kategoria:

zostan

OW

KOMUNIKAT

Kategoria:

Życzenia świąteczne 2020

Kategoria:

LO 5

KOMUNIKAT DYREKTORA

Kategoria:

KOMUNIKAT DYREKTORA

I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie

               

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozdanie świadectw ukończenia szkoły w dniu 24 kwietnia jest odwołane, ponieważ szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest zamknięta do 26 kwietna 2020 r. Nowy termin rozdania świadectw zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, że dzień 24.04.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych według naszego kalendarza roku szkolnego i nie zostało to zmienione, więc nauczyciele nie prowadzą w tym dniu zajęć zdalnie.

                                                                                                              /-/ Arlena Krawczuk

                                                                                                                    dyrektor liceum

Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Kategoria:

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego
nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 023, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Kategoria:

700x295

praca zdalna

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. Podjęta przez MEN decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach, podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważne jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie pozostali w tym czasie w domach, zaniechali wyjść i kontaktów towarzyskich.
Zwracam się do wszystkich z apelem, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii.
Podjęliśmy pracę zdalną z uczniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa w sieci. W celu bezpiecznego prowadzenia kształcenia zdalnego i kontaktów pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rekomenduję w pierwszej kolejności korzystanie z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły. Polecam także portale edukacyjne rekomendowane przez MEN i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zalecam dbałość o higienę pracy uczniów i nauczycieli. Proszę nauczycieli o rozwagę w wypełnianiu obowiązku zdalnego nauczania. Dając uczniom zadania do realizacji, trzeba wziąć pod uwagę tygodniowy rozkład zajęć i realizować materiał dydaktyczny w takim zakresie, jak w szkole na lekcji, uwzględniając możliwości kształcenia zdalnego. W pracy zdalnej należy uwzględnić różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.
Rodziców proszę o wsparcie swoich dzieci w planowaniu i organizacji czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek. Zachęcam do pozytywnego motywowania ich do nauki w domu.
Wszystkim Państwu życzę zdrowia i spokoju
Z wyrazami szacunku
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum