Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
mając na względzie pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, bardzo Państwa proszę o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki w domu, okazanie im wsparcia i motywowanie do systematycznego uczenia się oraz zadbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.
Poniżej przygotowano informacje i wskazówki do wykorzystania.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
1. Wyznacz miejsce do nauki i odpowiednio je przygotuj.
Podczas nauki dziecko powinno zadbać o właściwe warunki – podstawą jest porządek na biurku, odpowiednie oświetlenie, wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów.

2. Zaplanuj czas na naukę.
Najlepszym sposobem jest przygotowanie harmonogramu, przypominającego plan lekcji. Pomoże on zachować systematyczność i ułatwi organizację czasu.

3. Zaplanuj przerwy.
Po ok. 30-45 minutach pracy, dziecko powinno robić krótkie, kilkuminutowe przerwy. Warto je wykorzystać na aktywność fizyczną (np.: krótkie ćwiczenia rozciągające), wypicie wody, przewietrzenie pokoju.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Pomóż dziecku wyznaczyć realne cele.
Podzielenie materiału z danego przedmiotu na mniejsze części i wyznaczenie sobie celów możliwych do zrealizowania, pozwoli dziecku na osiąganie małych sukcesów, zachęcających do dalszej pracy.

2. Zachęcaj do wykorzystywania technik uczenia się.
Dzięki technikom skutecznego uczenia się dziecko w szybszy i przyjemniejszy sposób będzie zapamiętywało potrzebne informacje, co przełoży się na wzrost jego motywacji do nauki.

3. Ustal system nagród i nagradzaj.
Określ wspólnie z dzieckiem, że po wykonaniu konkretnych zadań będzie miało czas dla siebie, np. na realizację pasji i zainteresowań, ulubione zajęcia.

4. Bądź konsekwentny w egzekwowaniu ustalonych zasad, ale nie wyznaczaj długoterminowych kar .

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
W celu kształtowania bezpiecznych postaw podczas korzystania przez młodzież z nowoczesnych technologii, portalów społecznościowych i komunikatorów, zwłaszcza w sytuacji, która obliguje nas do prowadzenia nauczania zdalnego, zachęcam do korzystania z wartościowych materiałów dostępnych w zasobach internetu.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - RODZICU PAMIĘTAJ:

1. Przeprowadź rozmowę z dzieckiem o możliwych zagrożeniach w Internecie.
2. Nadzoruj co robi Twoje dziecko w Internecie.
3. Pokaż dziecku uwierzytelnione strony internetowe, na których zamieszczone są bezpieczne treści.
4. Korzystaj z programów filtrujących.
5. Ustal domowe zasady korzystania z Internetu i pilnuj ich przestrzegania.
6. Naucz dziecko aby nie akceptowało komunikatów, które zostaną nieoczekiwanie wyświetlone na ekranie i informowało Cię o nich.
7. W przypadku ujawnienia przestępstwa nic nie kasuj i nie zmieniaj i niezwłocznie zawiadom Policję.
8. Sprawdzaj, czy dziecko korzysta z bezpiecznych sieci Internetowych – prywatnych, które zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych.
9. Zabezpiecz swoją sieć domową, hasłem, ustal odrębne hasło dla administratora domowej sieci.
10. Zabezpiecz komputer poprzez używanie silnych haseł dostępu.
11. Uwrażliw dziecko, aby nie udostępniało haseł, loginów, lub urządzeń, z których korzysta osobom postronnym.
12. Poucz, aby dziecko dokładnie sprawdzało nadawcę maila, nie otwierało wiadomości od nieznanych adresatów, a zwłaszcza nie otwierało załączników oraz nie klikało w link zawarty w takiej wiadomości (to może być atak phishingowy).
13. Korzystaj przede wszystkim z dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą
14. Poucz dziecko, aby korzystało z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą, materiałów i portali edukacyjnych wskazanych przez nauczycieli.
15. Bądź rzeczowy i rozważny w kontakcie z fakenewsami. Przestrzeż swoje dziecko o możliwości otrzymywania fałszywych informacji, SMS, maili.

Poniżej przydatne linki:

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-155296.mp4 - zagrożenia w internecie

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-137589.mp4 - niebezpieczne zachowania w sieci cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ - stop cyberprzemocy cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4 – bardzo dobry film, publikowanie treści i udostępnianie danych

https://www.youtube.com/watch?v=BptrCDZ84Pc – pedofilia

https://www.youtube.com/watch?v=JlfAOJmBTJk – handel ludźmi

https://www.youtube.com/watch?v=FZkTCgETuNA - cyberprzemoc

Informacje nt. bezpieczeństwa danych w sieci są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy do korzystania.
– link do informacji
https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

Mam nadzieję, że powyższe materiały okażą się pomocne.
Z poważaniem, Arlena Krawczuk - dyrektor szkoły

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Kategoria:

Spotkanie w DPS

Kategoria:

We czwartek 9 stycrazem na swietaznia młodzież mieszkająca w internacie przy I LO z p. Martą Olszewską pojechała z kolędą jak każdego roku do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance. Seniorowie otrzymali  wykonane przez uczniów kartki świąteczne z odręcznie pisanymi  życzeniami i było widać jak bardzo się cieszą. Wspólne kolędowanie sprawiło im dużo radości. Nasi wychowankowie z bliska zobaczyli życie seniorów, którzy z różnych względów nie mogą  mieszkać z rodziną; zobaczyli też ile mogą wnieść radości samą obecnością w takim miejscu. Wyjazdy do DPS w Różance są najlepszą lekcją wychowawczą i skłaniają młodego człowieka do głębszej refleksji nad życiem.

dps20

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły
Zawiadamiam, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020 r. szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 25 marca 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że zaplanowane na 13.03.2020 r. spotkanie z rodzicami zostaje odwołane. O terminie kolejnego spotkania zostaną Państwo powiadomieni.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Arlena Krawczuk

Spotkanie w SOSW

Kategoria:

We środę 8 stycznia wychowankowie internatu przy I LO z p. Martą Olszewską odwiedzili z kolędą jak każdego roku podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno –razem na swietaWychowawczego we Włodawie. Spotkania służą wzajemnemu poznaniu się i zabawie. Nasi uczniowie mają możliwość zetknięcia się z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, uczą się wrażliwości i empatii. Jesteśmy jedyną placówką, która systematycznie współpracuje z SOSW.

sosw1

Pasjonaci czytelnictwa w naszej szkole

Kategoria:

   4 lutego b.r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XVII Powiatowego Konkursu    Czytelniczego dla Młodzieży „Geralt z Rivii – bohater współczesnej popkultury. „Cykl wiedźmiński” Andrzeja Sapkowskiego”. Do rywalizacji przystąpiło 75 uczniów.   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do konkursowych zmagań. Mamy nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać o tym,  jak to pięknie ujął Wiesław Myśliwski, że „książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi”.

   Oto laureaci konkursu, którzy najlepiej napisali test i otrzymali największą ilość punktów:

Maciej Szymański kl. I C4
Ada Makarewicz kl. II A/B
Nina Krzemińska kl. I C3
Kamil Małachowicz kl. I A3
Małgorzata Zarczuk kl. I C4

Dominika Wasilewska kl. I B4

Julia Filipek kl. II A/B

Joanna Grabowska kl. I B3

Erwin Olesiejko kl. I B4

Tymon Zajul kl. I C4.

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach! To oni będą reprezentować naszą szkołę w finale, który odbędzie się 16 kwietnia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Trzymamy za Was kciuki i życzymy zwycięstwa!

RS

Nasz uczeń – Maciej Szymański – stypendystą Ministra Edukacji Narodowej

Kategoria:

    Z radością i dumą informujemy, że nasz uczeń – Maciej Szymański z klasy I Csp otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. Maciek znalazł się w gronie 23 uczniów z Lubelszczyzny, którym 10 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wręczyli dyplomy ministra edukacji narodowej.MS1

   Maciek jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie. Będąc uczniem klasy ósmej, został laureatem Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz konkursów kuratoryjnych z trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i geografii. W tym miejscu dziękujemy wszystkim dotychczasowym nauczycielom Maćka za zaangażowanie w  pracę włożoną w rozwijanie jego wiedzy i umiejętności.

   Jak podkreśla dyrektor szkoły Arlena Krawczuk: „Maciek już dał się poznać jako zdolny, utalentowany, ambitny, pracowity, o wysokiej kulturze młody człowiek. Cieszymy się, że podjął naukę w naszej szkole. Będziemy wspierać jego wszechstronny rozwój, aby mógł w przyszłości zrealizować wszystkie swoje plany życiowe i marzenia”.

   Gratulujemy Maćkowi osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu swoich uzdolnień, zainteresowań i pasji!

RS

MS2

„KOŚCIUSZKOWCY” LAUREATAMI II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO POŚWIĘCONEGO WYBITNYM POLAKOM „JA I MÓJ AUTORYTET - JAN PAWEŁ II”

Kategoria:

   Z radością informujemy, że 4 naszych uczniów: Dominika Zarczuk z kl. I A3, Kamil Małachowicz z kl. I A3, Aleksandra Dragan i Daria Makarewicz z kl. III C, zostało laureatami II Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego Poświęconego Wybitnym Polakom „Ja i mój autorytet Jan Paweł II” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 56 w Lublinie pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

   Dominika zajęła I miejsce, a Kamil – II w kategorii praca literacka uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei Ola zajęła II miejsce, a Daria otrzymała wyróżnienie w kategorii praca plastyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

   Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za liczny udział w konkursie oraz przygotowanie pięknych, dojrzałych i oryginalnych prac. Zachęcamy Was do dalszego doskonalenia talentów i uzdolnień, a przede wszystkim do pogłębiania wiedzy dotyczącej życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II, poznawania jego dzieł oraz podejmowania trudu wcielania ich przesłania w swoje młodzieńcze życie!

RS

8m20

„Kościuszkowcy” w Pałacu Heroda podczas Orszaku Trzech Króli

Kategoria:

   Tradycyjnie, bo już po raz ósmy, „Kościuszkowcy” wzięli aktywny udział we włodawskim Orszaku Trzech Króli, który napotykając na swojej drodze liczne przeszkody i pokusy, zmierzał uparcie w stronę stajenki w Betlejem, aby i w tym roku niezwykle radośnie, w jakże mroźny dzień, powitać nowonarodzone Dzieciątko Jezus. Uczniom naszego liceum przypadł w udziale do przedstawienia Mansjon II pt. „W pałacu Heroda”. Scena pełna akcji, grozy i... niesamowitych emocji rozgrywała się na schodach budynku Poczty Polskiej. Trzej Królowie byli tam kuszeni przez piękne, pełne uroku damy dworu, zapraszające na wystawną ucztę w luksusowych apartamentach pałacu Heroda. „Impreza, impreza, impreza u Heroda...!" – krzyczeli z zapałem wierni dworzanie.  Monarchów nie zatrzymały jednak obietnice składane przez piękne dwórki i gościnnych dworzan króla Heroda. Dobro znów zwyciężyło, a nieustraszeni Mędrcy ze Wschodu i towarzyszący im Orszak powędrowali dalej, w kierunku wskazanym im przez Gwiazdę. Dumny i pyszny monarcha znów przegrał, zostając sam w swoim pięknym pałacu, niechlubnie zapisując się w dziejach ludzkości. 

    Pamiętajmy, że również dziś toczy się prawdziwa walka o dusze i sumienia ludzi. Każdy z nas codziennie musi toczyć taki bój z samym sobą, nieustannie wybierać między dobrem a złem. A Ty? Czy pójdziesz z Orszakiem, by oddać cześć Panu – Zbawcy całego świata? Czy też może dasz się skusić i wstąpisz tylko „na chwilę” do pałacu Heroda i już tam zostaniesz na zawsze? Decyzja należy do Ciebie!

   Dziękujemy młodzieży, która zechciała zaangażować się w przygotowanie tej inscenizacji pod kierunkiem p. Renaty Sidoruk i p. Beaty Sawczuk: Michałowi Brańce, Kamilowi Kędzierawskiemu, Aleksandrowi Głąbowi, Kacprowi Grzywaczewskiemu, Karolinie Korpysz, Sandrze Stalbowskiej, Luzie Pękale, Mateuszowi Korpyszowi, Kamilowi Mazurykowi, Marii Wólczyńskiej, Małgorzacie Huczuk, Natalii Olszewskiej, Ninie Krzemińskiej i Kacprowi Lisowcowi.

   Kolejny raz udowodniliście, że potraficie wspaniale reprezentować naszą szkołę, aktywnie angażujecie się w życie kulturalne naszego miasta, macie prawdziwe talenty artystyczne i umiecie się dobrze bawić!

RS

ZAPROSZENIE DO OBEJRZENIA WYSTAWY W BIBLIOTECE

Kategoria:

      Aktualnie w bibliotece szkolnej wyeksponowana jest wystawa prac fotograficznych Julii Markiewicz z kl. II A/B. Zdjęcia prezentowane na wystawie promują ideę czytelnictwa wśród młodzieży, zachęcając młodych ludzi do odważnego wchodzenia w magiczny świat fikcji literackiej, wytrwałego podążania za bohaterami literackimi, przeżywania ich przygód, marzeń i pragnień.

   Julka o sobie: „Fotografia towarzyszy mi od zawsze. Już jako mała dziewczynka, uwielbiałam zabierać aparat rodziców i uwieczniać na zdjęciach wszystko, co znajdowało się wokół mnie. Jak widać – ta pasja została ze mną aż do dzisiaj.

   Zajmuję się głównie fotografią portretową. W swoich pracach skupiam się przede wszystkim na drugim człowieku. Każda sesja jest inna, ponieważ każda osoba stojąca przed obiektywem jest niepowtarzalna i wnosi do zdjęcia coś swojego. Uwielbiam ukazywać emocje, pasje, przeżycia, charakter fotografowanych osób. Poznaję ludzi przy pomocy aparatu i zawsze sprawia mi to ogromną radość.

   Swoimi pracami dzielę się w Internecie. Prowadzę profil na Instagramie i Facebooku. Od niedawna mogę pochwalić się również moim malutkim portfolio na stronie Vogue Italia. Jest to wyróżnienie, o którym do niedawna mogłam jedynie marzyć. Dało mi to nieopisaną motywację do dalszej nauki i pracy.

   Cały czas szukam swojego stylu w fotografii. Staram się nieustannie eksperymentować, próbować nowych, nieschematycznych rozwiązań i tematów. Nauka robienia zdjęć to nieustanna metoda prób i błędów. Stanowi dla mnie niesamowitą przygodę, w którą wkładam całe serce. Mam nadzieję, że będzie ona trwać jak najdłużej!”  

  Jak sami widzicie, Julka jest bardzo ciekawą osobą, którą warto poznać. Macie teraz niepowtarzalną okazję zobaczyć wiele jej naprawdę pięknych i niesamowitych prac!    

   Zapraszamy do ich oglądania i podziwiania!

    

                                                                                                                 

koncert...

Kategoria:

            20 grudnia 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie odbyło się pełne serdeczności i świątecznego ciepła spotkanie  nauczycieli i uczniów. Był to ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego lekcje zostały skrócone i wszyscy zebrali się w salce gimnastycznej.

            Koncert rozpoczęły: Patrycja Maik i Małgorzata Huczuk kolędą ,,Mizerna Cicha". Następnie konferansjerzy- Weronika Osypowicz i Kamil Małachowicz- opowiedzieli o historii kolęd, o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami, po czym zaprosili na scenę klasę II ,,ab", która zaśpiewała kolędę ,,Gdy się Chrystus rodzi". Do wspólnego muzykowania dołączyła  cała widownia. Następnie poszczególne klasy wykonywały wybrane przez siebie utwory. Od prowadzących spotkanie mogliśmy usłyszeć  wiele ciekawych informacji na temat Bożego Narodzenia, obyczajów innych państw czy genezy powstania kolęd. Wyjątkowym występem było wykonanie przez klasę I ,,c“ po gimnazjum pastorałki ,,Bosy pastuszek" przy akompaniamencie Ilji Trochanowskiego, który grał na drumli.

            Po uczniowskich występach nie zabrakło szczerych, serdecznych życzeń od Pani dyrektor Arleny Krawczuk i podziękowań wszystkim wykonawcom. A nauczyciele postanowili zrobić niespodziankę i zaskoczyli wszystkich, śpiewając kolędę ,,Gdy śliczna Panna“. Spotkanie zwieńczył piękny duet Patrycji oraz Małgosi; uczennice zaśpiewały ,,Pierwszą Gwiazdę“ autorstwa zespołu TGD. Nad całością czuwały pani Róża Szaranik i pani Elżbieta Kisiel.

Nina Krzemińska, Ic