Komunikacja niewerbalna i niewerbalna.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

Porozumiewanie się polega na słownym lub bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej wartości. Brak takich umiejętności możeprowadzić do samotności i poczucia bezsilności,  niezadowolenia z pracy i rozczarowań w życiu osobistym. Otwarta komunikacja wzmacnia relacje z ludźmi. Swobodność w porozumiewaniu się pomaga w lepszym poznaniu poglądów innych i wspiera rozwój procesów decyzyjnych.
Komunikacja niewerbalna to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie.
Często nie doceniamy mocy komunikatu niewerbalnego. Niesłusznie, ponieważ mowa ciała to aż 55% przekazu; dopiero później mamy ton głosu (38%), a na koniec docierają słowa (7%). Porozumiewamy się używając zarówno aparatu mowy, jak i „języka” naszego ciała. Tak pokrótce postawa, mimika, gesty, dystans wobec drugiej osoby lub jego brak – wszystko to jest nośnikiem informacji. O wiele większą rolę w komunikacji społecznej spełniają inne kanały , właśnie te niewerbalne: wokalny np. ton, modulacja głosu, a zwłaszcza wizualny. Co warto podkreślić: ciało „źle kłamie”, dlatego obserwujmy pod tym kątem i siebie, i naszych rozmówców, ponieważ dzięki temu dość szybko, intuicyjnie zaczniemy odczytywać, jaki przekaz wyrażamy sobą my sami, a jaki wyrażają inni. A przede wszystkim zaczniemy dostrzegać spójność między komunikatem werbalnym a niewerbalnym – lub jej brak.
Zainteresowanych odsyłam do strony 

https://www.katarzynapluska.pl/komunikacja-niewerbalna-mimika-gesty-dystans-postawy/">

https://www.katarzynapluska.pl/komunikacja-niewerbalna-mimika-gesty-dystans-postawy/

                
Warto obejrzeć również filmiki na Youtube, np. Pani od komunikacji https://www.youtube.com/watch?v=kRKQGBZ9RyM">

https://www.youtube.com/watch?v=kRKQGBZ9RyM 

a następnie spróbować odczytać przekaz kabaretu "Hrabi" https://www.youtube.com/watch?v=q6N128r_0XI">

https://www.youtube.com/watch?v=q6N128r_0XI

Pozdrawiamy,
Wychowawcy