Internat

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

Witamy was ponownie. Stęskniliśmy się za Wami. Mamy nadzieję, że Wy też trochę tęsknicie. Dzisiaj również chcemy wspomóc Waszą  edukację oraz dobre samopoczucie. Opowiemy, więc Wam o odżywianiu, które jest ważnym elementem życia i wszystkich procesów zachodzących w organizmie.

Prawidłowe odżywianie się ma podstawowe znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Podczas nauki mózg potrzebuje zwiększonej ilości pewnych substancji odżywczych tak, aby cały czas pracować na odpowiednim poziomie.

Masz trudności z koncentracją, a nauka sprawia ci kłopot, ponadto stale odnosisz wrażenie, że o czymś zapominasz? To pierwsze sygnały, aby zadbać o swoje komórki nerwowe i właściwa pora do rozpoczęcia stosowania odpowiedniej diety dla mózgu. Luki w pamięci oraz trudności w uczeniu się i problemy z koncentracją mogą pojawić się w każdym wieku i utrzymywać się przez dłuższy lub krótszy czas. Ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia dla mózgu oraz życie społeczne i aktywność umysłowa niewątpliwie wpływają pozytywnie na naszą pamięć, ale także nasz sposób odżywiania odgrywa poważną rolę w procesie myślenia i zapamiętywania. Co zatem jeść, aby poprawić koncentrację i pozbyć się problemów z pamięcią?

Utrzymanie koncentracji oraz niwelowanie nadmiernego zmęczenia można osiągnąć przy pomocy dobrze skomponowanego jadłospisu. Mamy kilka propozycji dotyczących modyfikacji diety, które wspomogą umysł i proces uczenia się.

1. Dieta ucznia zał.1

2. Dieta na pamięć i koncentrację zał.2

3. Dieta mózgu zał.3

4. Niespodzianka zał.4

Pozdrawiamy serdecznie:

Wychowawcy internatu

Kategoria:

Witamy was ponownie bardzo serdecznie. Wiemy, że nauka on-line jest trudniejsza niż w szkole. Dlatego chcemy zaproponować Wam garść informacji dotyczących skutecznego uczenia się aby łatwiej, przyjemniej i szybciej wiedza wchodziła Wam do głowy.

Jak wiemy człowiek uczy się przez całe życie, nawet gdy nie jest tego świadomy. Człowiek, ucząc się, powinien być w pełni skoncentrowany i zmotywowany, powinien także pamiętać o dobrym nastroju. Wpływa to pozytywnie na pamięć, która w procesie uczenia się odgrywa kluczową rolę i pozwala, aby nauka stała się efektywna. Często jednak podchodzimy do nauki jak do przykrego obowiązku. Podczas uczenia się ważne jest również otoczenie. Należy, więc usunąć rzeczy, które wzbudzają w nas poczucie stresu oraz rozkojarzenia. Kolor czerwony i żółty stymulują kreatywne myślenie, ale  podświadomie zwiększają poziom stresu. Ciemne barwy mogą powodować dyskomfort. Najlepszym kolorem wspierającym naukę jest kolor niebieski oraz zieleń. To typowo uspokajające barwy, które pomagają długo utrzymać koncentrację oraz wspierają kreatywne myślenie. Podczas uczenia się ważne jest także świeże powietrze, należy więc wietrzyć pomieszczenie, w którym  się uczymy. W tym czasie można pozwolić sobie na przerwę, która także jest wskazana.

Bardzo ważne jest to, aby odnaleźć indywidualny sposób na efektywną naukę, aby przynosiła radość i dała sukcesy w przyszłości. Należy skoncentrować się na tym, czego chcemy się nauczyć. Przed rozpoczęciem nauki warto dotlenić się i zrelaksować wychodząc na krótki spacer. Skupienie jest  wyznacznikiem efektywnej nauki, mającym  wpływ na proces zapamiętywania. Jest to kluczowy element osiągania zadowalających wyników. Brak koncentracji spowalnia proces przyswajania wiedzy oraz powoduje rozproszenie, przyczyniając się do sytuacji stresowych.

 Podczas nauki warto robić przerwy, ponieważ mózg najbardziej efektywnie uczy się przez 45 minut. Po tym czasie spada koncentracja, dlatego ważne jest, aby robić sobie 10-minutowe przerwy w nauce. Podczas odpoczynku należy dbać  także o oczy. Dobrze jest wtedy pooglądać przyrodę, która znajduje się za oknem, ponieważ kolor zielony daje poczucie spokoju.

 Skutecznym sposobem na przyswajanie wiedzy jest powtarzanie materiału, którego już się uczyliśmy. Powtórki pomagają utrwalić wiedzę oraz stanowią rozgrzewkę dla umysłu przed dłuższą nauką. Po uczeniu się warto pozwolić sobie na przyjemności, na które z pewnością się zasłużyło. Człowiekowi łatwiej przyswajać wiedzę, wiedząc, że ma to jakiś cel. Nagrodę można traktować także jako dobry pretekst do tego, aby nauka stała się przyjemniejsza.

 Zgodnie z zasadą świeżości najłatwiej zapamiętuje się materiał przyswajany bezpośrednio po zajęciach. Należy także wspomnieć o tym, że systematyczna nauka zdecydowanie ułatwia szybsze opanowanie materiału.

Techniki efektywnego uczenia się. ZAŁ.1

Skuteczna nauka. ZAŁ.2

Typy przyswajania informacji - jakim typem jesteś, psychotest. ZAŁ.3

Filmiki edukacyjne. ZAŁ.4

Pozdrawiamy serdecznie

Wychowawcy

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

w czasie epidemii koronawirusa i choroby COVID-19

I. INTERNAT

 1. Internat zapewnia opiekę wychowankom od niedzieli od godz. 16:00 do piątku do godziny 17:00.
 2. Z pobytu w internacie mogą korzystać wychowankowie, którzy złożą kwestionariusz przyjęcia do internatu. POBIERZ
 3. Do internatu mogą być przyjęci tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych, którzy podczas przyjęcia zobowiązani są dostarczyć stosowne oświadczenie POBIERZ   oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  - Załącznik Nr 1  lub oświadczenie pełnoletniego ucznia - Załącznik Nr 2. 
 4. W internacie mogą przebywać wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji podczas pobytu w internacie, wobec wychowanka stosuje się procedury zawarte w  rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa
  w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 6. Wychowankowie będą kwaterowani w pokojach trzyosobowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 7. W internacie mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. Do internatu nie mogą wchodzić osoby z zewnątrz. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Rodzice (tylko osoby bez objawów chorobowych dróg oddechowych) odbierający dziecko z internatu mogą wejść do internatu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 9. Wychowankowie korzystający z internatu ograniczają kontakt z innymi wychowankami, przebywając w swoim pokoju, poza sytuacjami, gdy opuszczenie pokoju jest konieczne (np.: spożywanie posiłków, toaleta, itp.).
 10. W przypadku kontaktu między wychowankami oraz wychowankami i pracownikami internatu w przestrzeniach wspólnych budynku należy w miarę możliwości zachować dystans co najmniej 1,5m.
 11. Wychowankowie mają zapewnione wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja. Posiłki wydawane będą w wyznaczonych godzinach zgodnie z odrębnymi procedurami.

II.  Obowiązki wychowawcy w internacie:

 1. Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 2. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie.
 3. Pilnuje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans min. 1,5
 4. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.
 5. Przypomina wychowankom dezynfekcji rąk po wejściu do internatu, o konieczności, częstego mycia rąk oraz o niekorzystaniu z cudzych rzeczy.
 6. Dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 7. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur dotyczących utrzymania czystości w miejscach pracy i pokojach wychowanków − powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego − wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 8. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje procedury zawarte w rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub jeśli przebywa w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.

III.  OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 2. Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony - dezynfekuj ręce.
 5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie.
 6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 7. Dezynfekuj ręce przy wejściu do internatu, noś maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie zachowujesz dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Własne podręczniki, przybory szkolne i rzeczy osobiste przechowuj we własnej szafce ograniczając dostęp do nich dla osób trzecich. Nie zabieraj do internatu niepotrzebnych przedmiotów
 10. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 11. Często wietrz swój pokój.
 12. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (nawet, jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. Przy myciu rąk korzystaj z instrukcji wywieszonych w łazienkach.

IV. RODZICU:

 1. Przekaż wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 4. Przypomnij dziecku o konieczności dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki/przyłbicy w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie ma zachowanego dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 5. Pozostaw wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu.
 6. Niezwłocznie odbierz dziecko z internatu w przypadku, gdy u dziecka wystąpią objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub podejrzenie zakażeniem koronawirusem.
 7. Kontaktuj się z wychowawcami telefonicznie- tel. 82 57 21 113, e-mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z wychowawcą na terenie internatu. Należy przy tym założyć maseczkę na usta i nos, zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu, zgłosić spotkanie, podając swoje dane, które zostaną wpisane do księgi wejść oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin nie uchyla postanowień regulaminu internatu obowiązującego przed wprowadzeniem stanu epidemii z wyjątkiem ust. 2 pkt 7.
Kategoria:

Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa nie ulega poprawie, w związku z czym ogromną ilość czasu spędzacie przed monitorem komputera. Zajęcia on-line wymuszają przebywanie w pozycji siedzącej. Patrzenie przez kilka godzin dziennie w  monitor komputera może niekorzystnie wpływać na wzrok, kręgosłup oraz całe ciało. Dlatego musicie pamiętać, aby podczas przerw pomiędzy lekcjami zadbać o zdrowie fizyczne.

Mamy przygotowane trzy zestawy ćwiczeń, które pomogą wam się rozluźnić, odprężyć oraz pobudzić ciało do pracy mięśni, kości oraz układu nerwowego.

1. Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej

https://ewf.h1.pl/student/?token=CppwESyVj1wgzbdPGIQhxR6rTasY1besAbdYNXKqoLx1q8ccwN

2. Ćwiczenia mobilizujące i rozciągające ciało podczas przerwy od nauki

https://ewf.h1.pl/student/?token=WVZzJONkL5EXP1FNLFVs0qStHFV4Mv9tFVLANKFzusPApNtuN0

3. Ćwiczenia rozluźniające oczy podczas przerwy od nauki

https://ewf.h1.pl/student/?token=GvERnHH38kQVTIIR1bixNhFoCZsqs0etLZS3Zg4TSxWeCMk3x5

Zachęcamy do korzystania z ćwiczeń!

Pozdrawiamy serdecznie

wychowawcy

Kategoria:

Informujemy, że lista nazwisk uczniów przyjętych do internatu I LO w roku szkolnym 2020/2021 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w internacie oraz w budynku szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące m. in. przyjazdu do internatu oraz zakwaterowania zostaną  podane w przyszłym tygodniu.

Kategoria:

Drodzy wychowankowie internatu!

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i  zadowoleni ale tęsknicie trochę za nami a szczególnie za kolegami i koleżankami. Czas izolacji i braku kontaktów z rówieśnikami oraz nauka on-line może wpływać na wasz nastrój. Może pojawić się smutek, melancholia, przygnębienie a nawet depresja. Chcielibyśmy , więc wam trochę pomóc aby ten czas nie przysparzał wam stresu i frustracji.

Kiedy zły nastrój zamienia się w depresję?

Każdy z nas, niezależnie od wieku, przeżywa swoje trudności, na które reaguje smutkiem i obniżonym samopoczuciem. W większości przypadków po kilku dniach odczuwamy jednak poprawę. Tak dzieje się u osób zdrowych. Depresja natomiast jest chorobą, która wpływa na funkcjonowanie organizmu. Dlatego pojawiają się problemy z koncentracją, zaburzenia psychomotoryczne, spadek energii i motywacji. O depresji możemy mówić jeżeli stały spadek nastroju trwa ponad 2 tygodnie a wahania nastroju powodują, że nie możemy normalnie funkcjonować. Takich objawów w żadnym wypadku  nie należy lekceważyć.

Chcemy, więc przedstawić wam  propozycję pracy nad sobą, poprawy samopoczucia, rozwoju własnej osobowości, poprawy relacji z innymi. Oto one:

Poradnik zał.1

Półka z marzeniami zał. 2

Wizyta z podziękowaniem zał. 3

Relaksacja zał. 4

Niespodzianka – „Jak nie zgubić siebie” zał. 5

Miłej pracy i zabawy!

Jeżeli chcielibyście porozmawiać, uzyskać pomoc lub podzielić się radością to zapraszam do napisania e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jestem do waszej dyspozycji.

Pozdrawiamy serdecznie

               wychowawcy

Kategoria:

Wychowankowie internatu, witam ponownie!

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i czekacie na kolejną porcję zadań aby nadal rozwijać swoją osobowość, poznawać siebie, osiągać sukcesy.

Oto one:

 • Dzisiaj proponuję trochę wiedzy na temat mowy ciała – filmiki. (zał.1)
 • Sukces mają szanse osiągnąć, nie te osoby, które mają silną samokontrolę, ale te które w sytuacji stresowej będą umiały uruchomić odpowiednie mechanizmy samoregulacji.

Karty pomagają zapoznać się z różnymi strategiami obniżania napięcia, lęku oraz uruchamiania aktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. (zał.2)

Poćwiczcie!!!

Miłej zabawy!

Pozdrawiam serdecznie

Beata Sawczuk

Kategoria:

DRODZY  RODZICE  I  WYCHOWANKOWIE!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM INTERNATU  I LO OBOWIĄZUJĄCEGO         

 W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19.

PROSIMY RÓWNIEŻ O  WYDRUKOWANIE  I WYPEŁNIENIE  ZAMIESZCZONEGO OŚWIADCZENIA  (ZAŁĄCZNIK 1 LUB 2) ORAZ  DOSTARCZENIE  GO W MOMENCIE PRZYJAZDU WYCHOWANKA DO INTERNATU ( BĘDZIE TEŻ  MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA NA MIEJSCU).

Przyjazd do internatu w dniu 31 sierpnia w godzinach 16.00 – 22.00

 

Do internatu należy przywieźć:

1. poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło,

2. przybory toaletowe, ręczniki, klapki pod prysznic, kapcie,

3. talerzyk, kubek, sztućce – do własnego użytku w pokoju,

4. maseczki lub przyłbicę.