REALIZUJEMY PROJEKT „VIVAT NIEPODLEGŁA!”

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Projekty

Kategoria:

   W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę od września do grudnia b.r. realizujemy w naszej szkole projekt „Vivat Niepodległa!”.

   Nasze działania projektowe obejmują m.in.: organizację wraz z młodzieżą wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, zorganizowanie  wycieczki do Muzeum Niepodległości w Warszawie i Dworku „Milusin” w Sulejówku, przygotowanie  akademii szkolnych z okazji Święta Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, wykonanie gazetek i dekoracji ściennych dot. niepodległości państwa polskiego,  przygotowanie imprezy czytania „Pana Tadeusza” dla społeczności lokalnej, przygotowanie audycji radiowej przybliżającej działalność bohaterów II RP, przygotowanie, wydanie i kolportaż na terenie szkoły i miasta numeru gazetki szkolnej „Koń Kościuszki” dotyczącego wydarzeń historycznych, bohaterów narodowych, polskich osiągnięć z okresu II Rzeczypospolitej, zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnej gry terenowej „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego” na terenie miasta wzdłuż Alei im. J. Piłsudskiego, zorganizowanie Nocnego Maratonu Filmu Historycznego w internacie szkoły, organizacja spotkania z lokalnym kombatantem AK – kpt. Edmundem Brożkiem (gawęda kombatanta z młodzieżą, wspólny śpiew wojskowych piosenek przy „partyzanckim” poczęstunku), organizację spotkania połączonego z wykładem nt. historii naszej „małej ojczyzny” z regionalistą - prezesem PTTK oddział we Włodawie p. Mieczysławem Tokarskim, zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Moja Niepodległa”, przygotowanie przez poszczególne klasy bannerów pt. „Drzwi do Niepodległej” i ich ekspozycję na drzwiach lokalnych urzędów i instytucji kultury, kontynuację stałej opieki nad grobami żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym we Włodawie, udział w Powiatowym Rajdzie Autokarowo-Pieszym „Śladami Walk Partyzanckich” organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie, odnowienie kącika historii szkoły i jej patrona T. Kościuszki na hallu szkoły, promocję działań projektowych wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz społeczeństwa lokalnego.

   Koordynatorami projektu są p. Renata Sidoruk i p. Małgorzata Siedlik.

   Już dziś cała społeczność szkolna aktywnie i solidarnie  angażuje się w realizację założonych w projekcie zadań, ciesząc się, że żyjemy w wolnym, niepodległym państwie.

Sto lat! Vivat Niepodległa!

RS