Rozkład dnia

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Rozkład dnia

Kategoria:

ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – POBUDKA

6.30 – 6.45 - TOALETA PORANNA

6.45 – 7.15 - ŚNIADANIE

7.15 – 7.45 – SPRZĄTANIE I PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7.45 – WYJŚCIE DO SZKOŁY

8.00 – 14.30 – ZAJĘCIA SZKOLNE

14.30 – 15.00 – OBIAD

15.00 – 16.00 – CZAS WOLNY

16.00 – 18.45 – NAUKA WŁASNA

18.45 – 19.15 – KOLACJA

19.15 – 21.00 – CZAS WOLNY LUB ZAJĘCIA INTERNACKIE

21.00 – 22.00 – TOALETA WIECZORNA, PRZYGOTOWANIE DO SNU

22.00 – 6.00 – CISZA NOCNA