Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Włodawa, 10 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie uprzejmie informuje, że uchwałą z dnia 14 kwietnia 2021 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 25 czerwca 2021 r. , godz. 12.30  - pierwszy termin, godz. 13:00 – drugi termin, w budynku liceum we Włodawie, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 • Przyjęcie regulaminu oraz porządku posiedzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • finansowe,
  • Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Podjęcie uchwał:
  • Nr 1/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • Nr 2/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  • Nr 3/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  • Nr 4/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • Nr 5/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk

 

Wszystkim Absolwentom i Sympatykom I LO we Włodawie
   z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Wiary, która odmienia nasze serca
Nadziei, że jutro będzie lepsze
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy
        Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcja I LO we Włodawie

Włodawa, 6 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie uprzejmie informuje, że uchwałą z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 19 czerwca 2019 r. , godz. 13.00  - pierwszy termin, godz. 13:30 – drugi termin, w budynku liceum we Włodawie, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku posiedzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • finansowe,
  • Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwał:
  • Nr 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • Nr 2/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za 2018 r.,
  • Nr 3/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • Nr 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk

       Święta  Narodzenia Pańskiego to czas wyjątkowy dla każdego z nas, to czas radości z przyjścia Zbawiciela na świat, czas refleksji nad mijającym rokiem, trudnym rokiem, czas nadziei na lepszy Nowy Rok. Na te Świąteczne dni i nadchodzący Rok 2021 -  wszystkim Absolwentom i Sympatykom I LO im. T. Kościuszki we Włodawie składamy życzenia Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, pokoju ducha.

                        Dyrekcja I LO

                        Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO we Włodawie

ZAPROSZENIE

         Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie zaprasza na wykład

pani Anny Magdy Zalewskiej – pracownika Instytutu Edukacji Narodowej

 1. Życie i twórczość Zofii Kossak - Szczuckiej”,

który odbędzie się 04.06.2019 r. o godz. 12.00

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

Spotkanie wzbogaci wystawa pt. „Rok polski oczyma Filipa Rybczyńskiego”.

Błogosławieństwa i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych
wszystkim absolwentom i przyjaciołom I LO im. T. Kościuszki we Włodawie
  życzy Dyrekcja ILO i Zarząd Stowarzyszenia

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO przyznana została w roku szkolnym 2018/2019 nagroda pieniężna w wysokości -200zł absolwentce Alicji Karpiuk z następującą dedykacją: Alicji Karpiuk

                    Ucz. Kl. 3b ILO we Włodawie

 za rozsławianie dobrego imienia naszej szkoły,

 za uświetnianie swoim pięknym głosem uroczystości szkolnych i miejskich,

dostarczanie wszystkim mnóstwa wrażeń estetycznych.

  Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ILO we Włodawie 4 czerwca 2019r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z twórczością Zofii Kossak- Szczuckiej. Postać wielkiej pisarki, patriotki, działaczki, przedstawicielki zacnego i zasłużonego dla kultury polskiej rodu przybliżyła pani Anna Zalewska z Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie.

   Zofia Kossak, zgodnie z rodzinną tradycją studiowała malarstwo, ale czasy, w których żyła, tragiczne doświadczenia życiowe sprawiły, że została pisarką. Jej proza historyczna, w tym „Błogosławiona wina”, „Pożoga”,” Krzyżowcy”…, czy saga rodzinna „Dziedzictwo”- są czytane do dziś. Jej dramatyczne losy okupacyjne(„Otchłań”) stanowiły cenę za zaangażowanie w ruch oporu i niesienie pomocy Żydom, do czego skłoniły ją głęboka wiara i współczucie. Po upadku Powstania Warszawskiego, w którym brała udział, trafiła do Londynu i wiele lat spędziła na przymusowej emigracji w Kornwalii. W ojczyźnie rządzonej przez komunistów nie było dla niej miejsca. W 1957r. powróciła do kraju i osiadła w Górkach Wielkich. Zmarła w 1968 roku. W Górkach Wielkich zostało utworzone muzeum jej imienia. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Wielkim Krzyżem Zasługi i medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Piękny portret pisarki- Zofii Kossak, kreślony przez panią Annę Zalewską na podstawie listów, pamiętników i wspomnień, przywraca jej postać współczesnemu czytelnikowi.

   Na spotkanie z twórczością Zofii Kossak przybył również Dyrektor Lubelskiego „ Civitas Christiana”- pan Marcin Sułek, który zaprezentował młodzieży przywiezioną przez siebie wystawę fotografii” Rok polski oczyma Filipa Rybczyńskiego”. Inspiracją dla młodego artysty – lubelskiego licealisty- stała się książka Zofii Kossak- „Rok polski”.

DO CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA

ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

 

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do Państwa z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej.

Roczna składka wynosi 20 zł.

BANK SPÓŁDZIELCZY w PARCZEWIE

Nr rachunku: 95 8042 0006 0550 2062 2000 0010

W imieniu Zarządu:

 wiceprezes

160a

Zespół chóru kl. II a. Trzeci od lewej dyrektor Franciszek Cichecki (1938 r.)

 

186

Uczennice i uczniowie I oraz II klasy gimnazjalnej (1937 r.)

 

181a

Klasa II A w roku szkolnym 1938/39

 

183

Szkolna orkiestra w 1938 roku

Stoją od lewej: 1.Zygmunt Paciorkowski, 2.Brak danych, 3.Jerzy Iwanicki (wiolonczela), 4.Eugeniusz Biernacki (skrzypce).

Siedzą od lewej:1.Halina Kuliszówna (pianino), 2.Regina Mazurkówna (II skrzypce), 3.Prof. Szyłkiewicz, 4.Janina Siedelnikówna (skrzypce), 5.Halina Żelaźniewiczówna (pianino).

Siedzą na trawie od lewej: 1.Brak danych 2.Władysław Szpilewicz.

 

188

Pierwsza Studniówka po wojnie (24 II 1946 r.).

Uczniowie i grono nauczycielskie z ks. Janem Rosą oraz Eleonora i Wacław Derejczykowie, Mieczysław Bulanda, Ernest Petrajtis

 

194

Gimnazjaliści – 1939 r.

 

195

Uczniowie Gimnazjum nr 536 w 1939 roku.

 

191

Matura 1948.

Od lewej siedzą: o. Beniamin, Gierus (?), prof. Bulanda, prof. Tajchert, prof. Pierzchlewski, prof. Sadowski, prof. Papiński,

prof. Jurga.