Komunikat 11.10.2021r.

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 14/21 z dnia 11 października 2021 r. dyrektora I Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziałów 3ag, 3bg, 3asp, 3bsp od 11.10.2021 r. do 18.10.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionych oddziałach ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Pozostałe oddziały uczą się w trybie stacjonarnym.
W czasie realizowania zajęć w szkole obowiązują procedury stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 14/21

Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.
Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum