Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO podczas realizacji projektu „Chcemy być tacy sami…zajęcia pozalekcyjne ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO i Fundacją PZU dofinansowanym przez Fundację PZU w ramach programu Z Fundacją PZU po lekcjach/2021. Projekt stanowi ciekawą ofertę wspierającą edukację oraz włączenie społeczne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.