Wiadomości

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wiadomości

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,

na podstawie zarządzenia Nr 16/21 z dnia 14 października 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie
zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 3cg od 15.10.2021 r. do 21.10.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.

Oddziały 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3csp uczą się w trybie stacjonarnym.

Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.

Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie Nr 16/21

Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 14/21 z dnia 11 października 2021 r. dyrektora I Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziałów 3ag, 3bg, 3asp, 3bsp od 11.10.2021 r. do 18.10.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionych oddziałach ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Pozostałe oddziały uczą się w trybie stacjonarnym.
W czasie realizowania zajęć w szkole obowiązują procedury stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 14/21

Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.
Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum

Kategoria:

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe Generali - kwota 35 zł.
Pieniądze zbieramy do 15 października.
Można tez wpłacą na konto Rady Rodziców w tytule wpłaty napisać - wpłata na ubezpieczenie, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.

Kategoria:

INFORMUJEMY, ŻE LISTA NAZWISK UCZNIÓW

   PRZYJĘTYCH  DO INTERNATU  1 LO

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

ZOSTANIE WYWIESZONA W DNIU 19 SIERPNIA

 NA TABLICY OGŁOSZEŃ W INTERNACIE ORAZ W  BUDYNKU  SZKOŁY.

INFORMACJE MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ, DZWONIĄC

DO SEKRETARIATU SZKOŁY  (tel. 82 57 21 023).

Przyjazd do internatu w dniu 31 sierpnia w godzinach 16.00 – 22.00

 

Do internatu należy przywieźć:

1. poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło,

2. przybory toaletowe, ręczniki, klapki pod prysznic, kapcie,

3. talerzyk, kubek, sztućce – do własnego użytku w pokoju.