Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wolontariat

Kategoria:

Wolontariat jest dobrowolną, nieodpłatną pracą na rzecz osób (ale nie członków rodziny i przyjaciół), instytucji, społeczeństwa.

Szkolny Klub Wolontariusza przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie istnieje, by ułatwiać naszym uczniom czynienie dobra, wspierać ich, pośredniczyć w podejmowaniu pracy oraz porządkować sprawy formalne.

Zadaniem koordynatora jest zapraszać uczniów do wolontariatu, prowadzić dokumentację, być pośrednikiem pracy, pomagać uczniom rozwiązywać różnorodne problemy. Przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej sprawozdania z działalności.

Uczniowie, którzy chcą należeć do Klubu zgłaszają się do koordynatora, otrzymują od niego dokumentację do wypełnienia (zgoda rodziców, karta pracy) oraz przechodzą krótkie szkolenie.

Na facebook’u  jest zamknięta grupa o nazwie Szkolny Klub Wolontariusza przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, do której należą prawie wszyscy wolontariusze naszego liceum. Służy ona, by sprawnie i szybko komunikować się.

Prowadzę dokumentację, by osobom, które w cyklu edukacyjnym (czyli przez 3/4 lata) wypracowali łącznie 30 godzin i mają to potwierdzone na karcie pracy, wychowawca klasy dokonał stosownego wpisu na świadectwie kończącym szkołę średnią. Uczniowie nawet po skończeniu naszego liceum mogą zwrócić się do koordynatora o wypisanie im rekomendacji np. dla przyszłego pracodawcy czy instytucji, która będzie tego oczekiwać.

Proszę, by w czerwcu (maturzyści w marcu),każdego roku Wolontariusz oddał kartę pracy i ewentualnie wziął kolejną. Zapewnia to porządek i daje pełny obraz pracy społecznej wykonanej przez naszych uczniów w mijającym roku szkolnym.

Opracowała: Marta Olszewska koordynator SKW