Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

Uwaga

zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Seans odbędzie się 23.05.2018r. o godzinie 12.00

Po 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy wychodzą do WDK razem z nauczycielami.

Opieka nad klasami

1a – AH

1b - KG

1c - SR

2a - JU

2b – RS

2c - JU

Uczniowie, którzy nie idą na film – lekcje odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem

Klasy I łączone – 33 ucz.

5g. - JK/MP

6g. – JS/MW

7g. – JK/MP (oprócz grupy z klasy 1b, która kończy po 6g.)

Klasy II łączone – 24 ucz.

5g. - HK/AZ

6g. – HK/AZ

7g. – TB/Ch (oprócz klasy 2b, która kończy po 6g.)

Kategoria:

Wyjście do WDK na widowisko jubileuszowe

„Cztery pory roku” na motywach Oskara Kolberga

w ramach obchodów 65-lecia MDK – 28.05.2018

Po 3 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy wychodzą do WDK razem z nauczycielami uczącymi. Po widowisku powrót do szkoły na lekcje.

Kategoria:

Dnia 27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie trzecioklasistów, które rozpoczęła msza święta, a po niej akademia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
W tym roku motywem przewodnim ceremonii był taniec, do którego podobne jest życie człowieka. Maturzyści odebrali świadectwa ukończenia liceum, większość z nich otrzymała nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach lub szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Jedenastoosobowa grupa uczniów uhonorowana została zaszczytnym tytułem Absolwenta Roku, nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu we Włodawie, zaś abiturientka z kl. 3c – Małgorzata Filipowicz, osiągając najwyższą średnią dydaktyczną, otrzymała także nagrodę pieniężną. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta: burmistrz Włodawy – p. Wiesław Muszyński oraz wicestarosta- p. Adam Panasiuk, przedstawiciele służb mundurowych oraz liczne grono rodziców. Do nich kierowane były też szczególne słowa podziękowania za wspieranie szkoły w realizacji jej zadań oraz owocną współpracę. Dyrektor Arlena Krawczuk oraz wychowawczynie klas maturalnych gratulowały uczniom i ich rodzicom wysokich wyników dydaktycznych. Część artystyczna w reżyserii i wykonaniu przedstawicieli bohaterów dnia - uczniów klas trzecich inspirowana była jedną z musicalowych piosenek. Brawurowe wykonanie monodramu i tanga spotkało się z aplauzem publiczności.

A potem nastąpił czas pożegnań: kwiaty, zdjęcia, wzruszenie...
I życzenia na przyszłość- powodzenia!

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów