Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

   17 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie  Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Kajet” zorganizowanego w ramach 43. edycji Sceny Młodych 2021 przez tę instytucję kultury.

   Troje naszych uczniów – Kamil Małachowicz i Dominika Zarczuk z kl. II A3 oraz Maja Prill – tegoroczna absolwentka – znalazło się w gronie jego laureatów. Jurorzy docenili opowiadania - Kamila pt. „Metrum Ciemności” i Dominiki pt. „Stroiciel” oraz teksty poetyckie Mai. Dostali oni nagrody pieniężne, które na pewno z przyjemnością wydadzą podczas wakacyjnego odpoczynku.

   Cieszymy się, że pasja twórcza jest obecna w Waszym życiu. Mamy nadzieję, że swoją przygodę ze sztuką pisarską będziecie kontynuować i rozwijać, a ona odwdzięczy się Wam „radością pisania” i poczuciem satysfakcji osobistej!  

Kamil Dominika

   Gratulujemy Wam tego sukcesu i życzymy kolejnych, nie tylko literackich!

RS

Kategoria:

Zapraszamy w czasie wakacji na Orlik obecnych i przyszłych uczniów. Zajęcia sportowe odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16 – 17. W programie piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis ziemny, koszykówka. Prowadzący: J. Soroka, M. Włodarczyk

Startujemy 29.06 (czwartek)

Kategoria:

Włodawa, 10 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie uprzejmie informuje, że uchwałą z dnia 14 kwietnia 2021 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 25 czerwca 2021 r. , godz. 12.30  - pierwszy termin, godz. 13:00 – drugi termin, w budynku liceum we Włodawie, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 • Przyjęcie regulaminu oraz porządku posiedzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • finansowe,
  • Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Podjęcie uchwał:
  • Nr 1/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • Nr 2/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  • Nr 3/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  • Nr 4/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • Nr 5/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów