Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie

Kategoria:

 Szkolny Klub Wolontariusza przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie prężnie działa od dziesięciu lat, skupiając około 40 aktywnie zaangażowanych w prace wolontarystyczne uczniów pod opieką p. Renaty Sidoruk.

Działająca w nim młodzież chętnie podejmuje następujące prace charytatywne, dobroczynne, społeczne w formie zbiorowej bądź indywidualnej:

 • Świadczy stałą lub doraźną pomoc w pracach domowych starszym, samotnym osobom mieszkającym we Włodawie lub okolicy, w tym emerytowanym nauczycielom naszej szkoły.
 • Udziela stałych korepetycji z różnych przedmiotów uczniom włodawskich i okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz swoim kolegom i koleżankom z liceum mającym trudności lub zaległości w nauce.
 • Sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi ze SOS-W we Włodawie podczas festynów, pikników, zawodów sportowych i innych imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez ww. szkołę.
 • Systematycznie bierze udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności „Podziel się posiłkiem”, w wyniku których zebrane produkty spożywcze trafiają do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” i Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.
 • Świadczy pomoc dyrekcji i pracownikom Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w organizacji i przeprowadzeniu kolejnych edycji Festiwalu Trzech Kultur.
 • Świadczy pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez czytelniczo-kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie.
 • W ramach kolejnych edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie” bierze systematyczny udział w zbiórkach funduszy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum Włodawskiego.
 • Rokrocznie porządkuje zabytkowe, historyczne pomniki i nagrobki na cmentarzu parafialnym wskazane przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Renovabis”.
 • Kilka razy w roku sprząta groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, w tym grób śp. Franciszka Cicheckiego – pierwszego wieloletniego dyrektora naszej szkoły.
 • W ramach stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Renovabis” systematycznie kwestuje na rzecz odnowy zabytkowych, historycznych nagrobków i pomników na cmentarzu parafialnym we Włodawie.                
 • Cyklicznie bierze udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności „Pomagam” w sklepach Slawex, mających na celu wsparcie ubogich, potrzebujących pomocy rodzin w naszym powiecie.
 • Od dziesięciu lat systematycznie kilka razy w roku angażuje się w organizację i przeprowadzanie szkolnych kiermaszów starych książek oraz Jarmarku św. Mikołaja, z którego dochód jest przeznaczany na stypendia finansowe dla zdolnych uczniów naszej szkoły w ramach współpracy z Fundacją św. Mikołaja w Warszawie.
 • Angażuje się w stałą pomoc samotnym matkom niepełnosprawnych dzieci w opiece nad nimi (w domu oraz podczas wyjść z nimi na spacery).
 • Pomaga w nauce, organizuje czas wolny, prowadzi zabawy z zakresu animacji kultury dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Angażuje się w pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez dyrekcję i wychowawców Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Rokrocznie pomaga w organizacji i przeprowadzeniu imprezy „I stała się światłość” organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.
 • Pomaga w organizacji i przeprowadzeniu Jarmarku Bożonarodzeniowego „Święta w Muzeum” zorganizowanym przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 • Od lat aktywnie angażuje się w przygotowanie i wystawienie mansjonu - inscenizacji teatralnej podczas Orszaku Trzech Króli w naszym mieście.
 • Rokrocznie angażuje się w pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu kolejnych edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście.
 • Świadczy pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprezy „Noc Muzeów” organizowanej przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 • Angażuje się w przeprowadzeniu zbiórek pieniędzy we włodawskich hipermarketach na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi z naszego miasta i okolic zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”.
 • W tym roku szkolnym w ramach akcji „Lubelszczyzna dla Syrii” angażuje się w przeprowadzanie w szkole i na terenie miasta serii zbiórek pieniędzy przeznaczonych na odbudowę zniszczonych w wyniku wojny domów rodzin chrześcijańskich w Syrii, a także popularyzuje informacje i zachęca społeczność szkolną, jak i lokalną do udziału w tej akcji poprzez wysyłanie sms-ów na podany przez organizatorów akcji numer.
 • Od pięciu lat grupy wolontariuszy biorą udział w trzydniowym evencie „Miasteczko Integracyjne” – międzynarodowych warsztatach dla wolontariuszy organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy.
 • Doraźnie, w miarę zgłaszanych potrzeb angażują się w akcje zbierania podpisów w celu poparcia różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich mieszkańców Włodawy, np. w sprawie utworzenia w naszym mieście biura kompleksowej obsługi klienta Zakładu Energetycznego PGE Zamość.
 • Systematycznie wykonuje prace społeczne w miejscach swojego zamieszkania (Hańsk, Hanna, Dubeczno, Dołhobrody, Wytyczno, Wyryki, Korolówka, Sosnówka), głównie w gminnych ośrodkach kultury, świetlicach, bibliotekach, parafiach, klubach przedszkolaka.
 • Podejmuje różne inne prace wolontarystyczne na rzecz osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i pozalokalnym w zależności   od zgłaszanych potrzeb.
 • Systematycznie promuje idee wolontariatu, redagując informacje nt. działań klubu i zamieszczając je w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły oraz gazetce szkolnej „Koń Kościuszki”.

  

   Podsumowując indywidualne i zbiorowe działania wolontarystyczne uczniów ze SKW przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, można zauważyć, że nasza młodzież często, chętnie i licznie angażuje się w działania SKW, które mają nie tylko aspekt wychowawczy, ponieważ kształtują w niej wrażliwość społeczną, poczucie odpowiedzialności i postawę aktywnej pomocy innym, ale przyczyniają się również do kreowania i promocji idei wolontariatu i pozytywnego wizerunku wolontariusza w środowisku lokalnym.

                                                                                 

Opracowała:

Renata Sidoruk

                                                         koordynator SKW przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie                                                                                     

„Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego!”

Kategoria:

W dn. 23 października b.r. uczniowie klas 2a i 3a naszego liceum mieli okazję uczestnictwa w interesującym wykładzie nt. ekologii, środowiska naturalnego oraz odpadów komunalnych, jak i ich zagospodarowania w naszym mieście. Wykład odbył się w ramach Akcji Informacyjno - Edukacyjnej pod nazwą „Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego!”, promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji multimedialnej nt. organizacji i przebiegu tego procesu w pojęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do naszego regionu, na wszystkich czekały drobne upominki. Nawiązywały one, rzecz jasna do ekologicznego trybu życia!

Kasia D.

Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły

Kategoria:

   W ramach obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki 30 października b.r. zorganizowaliśmy w naszej szkole uroczysty Dzień Patrona Szkoły połączony z jubileuszem 40-lecia nadania szkole imienia i sztandaru. Tego dnia najpierw odbyły się spotkania wychowawców ze swoimi klasami, których tematem była historia szkoły oraz życie i działalność patrona szkoły. Później „Kościuszkowcy” w uroczystym pochodzie, idąc za pocztem sztandarowym szkoły, przeszli do Kościoła św. Ludwika, gdzie sprawowana była Msza Św. w intencji całej naszej społeczności szkolnej. W dalszej kolejności delegacje uczniów złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki oraz zapaliły znicze na grobie pierwszego dyrektora naszej szkoły – śp. Franciszka Cicheckiego. Następnie w sali kina WDK „Kościuszkowcy” oraz licznie zebrani goście obejrzeli akademię przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem p. Róży Szaranik, byli świadkami ślubowania klas pierwszych, a także zwiedzili wystawę poświęconą historii szkoły oraz biografii, działalności i osiągnięciom jej patrona autorstwa p. Ewy Połuszańczyk - Oksytiuk i p. Agnieszki Brzozowskiej.

   Dzięki ciągłemu krzewieniu i kultywowaniu tradycji kościuszkowskich w naszej szkole, jeszcze raz mogliśmy się wszyscy przekonać, że „Kościuszko – to brzmi dumnie!”.

RS

,,Z UKS do AZS-u. Studiuj w Lublinie"

Kategoria:

Bardzo rzadko nasi uczniowie - sportowcy mają możliwość sprawdzania i konfrontowania swoich umiejętności nabytych na lekcjach w-f i na zajęciach SKS organizowanych w ramach działalności UKS ,,Kościuszko” w rywalizacji z młodzieżą na co dzień biegającą na parkietach I i II ligi koszykówki mężczyzn czy na boiskach Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej kobiet. Taka sposobność nadarzyła się w związku turniejem organizowanym corocznie przez AZS w Lublinie pod nazwą ,,Od UKS do AZS - studiuj w Lublinie”. Naszych sportowców tym razem reprezentowały dziewczęta w turnieju halowej piłki nożnej i chłopcy w rywalizacji drużynowej w koszykówce.

Rywalizację sportową rozpoczęły 26 września nasze piłkarki nożne, rywalizując w turnieju halowej piłki nożnej rozegranym w hali Politechniki Lubelskiej. Podopieczne pani Katarzyny Grzywaczewskiej i pana Mirosława Włodarczyka trafiły do jednej grupy eliminacyjnej razem z późniejszym triumfatorem całego turnieju - reprezentacją ZS 5 i V LO z Lublina. Ślepy los okazał się tym razem bardzo niełaskawy, gdyż nasze dziewczęta musiały stoczyć pojedynki z zawodniczkami Polskiej Ekstraklasy reprezentującymi barwy Górnika Łęczna, I - ligowego Motoru Lublin, Widoku Lublin i Sygnału Lublin, stanowiącymi trzon zespołów naszych rywalek . W pierwszym pojedynku ,,Dawida z Goliatem” prowadzone przez trenera I - ligowego Motoru Lublin Roberta Podleckiego zawodniczki z ZS 5 w Lublinie nie dały żadnych szans naszej młodej drużynie, odnosząc mimo zaciętej walki zwycięstwo 8:0. W drugim bardziej wyrównanym pojedynku z V LO z Lublina nasze zawodniczki uległy już tylko 1:4, a jedynego gola dla naszej ekipy zdobyła niezawodna Daria Ostrowska, uczennica klasy III C.

W turnieju poza Darią wzięły udział: Klaudia Romańczuk, Julia Filipowicz, Dominika Kwiatkowska, Paulina Nahuluk, Wiktoria Pawluk, Sylwia Jarmoszewicz i Julita Rabczuk. Nasze dziewczęta zostały sklasyfikowane ostatecznie na 8. miejscu w turnieju, ale wstydu nam nie przyniosły, a wręcz przeciwnie -przysporzyły nam wiele radości. Trzymajcie tak dalej dziewczyny:)!

Znacznie lepiej zaprezentowali się nasi koszykarze, którzy rywalizowali 28 września w hali Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z najlepszymi zespołami w województwie lubelskim. Nasi chłopcy trenowani przez pana Jarosława Sorokę w sekcji szkolnej UKS ,,Kościuszko" wywalczyli doskonałe IV miejsce w dziewięciozespołowej stawce zespołów.

Po dwóch zwycięstwach w grupie z III LO w Lublinie 10:9 i LO im. Królowej Jadwigi z Lublina 12:3 nasz zespół zajął 2. miejsce w grupie A, awansując do półfinału turnieju. W meczu półfinałowym nasi chłopcy, niestety, ulegli 6:36 dużo wyżej notowanemu rywalowi, notabene późniejszemu triumfatorowi turnieju - zespołowi z II LO w Lublinie.

W meczu o III miejsce nasz zespół, podobnie jak w fazie grupowej, nie sprostał reprezentacji V LO w Lublinie, przegrywając o przysłowiowy włos 10:15. IV miejsce to duży sukces naszego młodego zespołu, a gra z najlepszymi drużynami w województwie może zaprocentować w przyszłości.

Nasz zespół zagrał w składzie (w nawiasie liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach): Michał Banach (12), Mateusz Hołowieniec (4), Mateusz Drozdowski (10), Mateusz Siedlik (6), Jakub Józefczuk (8), Wiktor Przygocki (0), Paweł Kowalski (0), Grzegorz Kurec (2).

BRAWA dla naszych szkolnych drużyn! Trzymamy kciuki za jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości!!!

MW