Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia
 Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki
we Włodawie
 ukonstytuował się w  następującym składzie:

Róża Szaranik – prezes

Erazm Piotr Meniów – wiceprezes

Renata Sidoruk – sekretarz

Urszula Sobieska – skarbnik

Małgorzata Siedlik – członek Zarządu