Dni wolne od zajęć dydaktycznych

maj 8, 2023 | Bez kategorii

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

 Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 to:

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Okoliczność

1.

27.10.2023

piątek

Dzień Patrona Szkoły

2.

26.04.2024

piątek

Zakończenie roku szkolnego klas IV

3.

02.05.2024

czwartek

Dzień pomiędzy 1-3 maja

4.

06.05.2024

poniedziałek

Dzień przed egz. maturalnym

5.

07.05.2024

wtorek

Egzamin maturalny z jęz. polskiego pp

6.

08.05.2024

środa

Egzamin maturalny z matematyki pp

7.

09.05.2024

czwartek

Egzamin maturalny z jęz. angielskiego pp

8.

10.05.2024

piątek

Egzamin maturalny z WOS pr

9.

13.05.2024

poniedziałek

Egzamin maturalny z jęz. angielskiego pr

10.

31.05.2024

piątek

Piątek po Bożym Ciele