Historia

Z dziejów najstarszej szkoły średniej we Włodawie

Włodawa obchodziła w 2016 roku jubileusz 80-lecia powołania najstarszej szkoły średniej. W latach 30-tych ubiegłego wieku funkcjonowały tu już trzy szkoły powszechne oraz Dokształcająca Szkoła Zawodowa, Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego
(1929-1933), Szkoła Zawodowa prowadzona przez Magistrat, Żydowska Szkoła Powszechna Żydowskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Tarbut” i Religijna Szkoła Żydowska „Talmud-Tora”[1]. Chociaż rozwój oświaty i kształcenia stanowił jedno z najważniejszych osiągnięć międzywojennej Włodawy, to jednak potrzeby społeczności miasta były dalekie
od zaspokojenia[2]. Aspiracje włodawskiej inteligencji doprowadziły do powołania Towarzystwa Szkoły Średniej. Instytucja ta, kierowana przez starostę powiatowego Andrzeja Sucheckiego, podjęła starania o pozwolenie na utworzenie pierwszego gimnazjum
we Włodawie.

27.08.1936 r.[3] Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego wydało koncesję na otwarcie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkoły Średniej we Włodawie i zatwierdziło pana Franciszka Cicheckiego na stanowisko dyrektora tej placówki[4]. 3.09.1936 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego. Uruchomiono dwie klasy pierwsze i jedną drugą, w których uczyło się łącznie 127 uczniów[5]. Początkowo kadrę nauczycielską stanowili:

  1. Franciszek Cichecki       – dyrektor i wykładowca języka polskiego;
  2. Wacław Derejczyk         – nauczyciel języka polskiego, niemieckiego i historii;
  3. Joanna Gąskówna [6]         – nauczycielka ćwiczeń cielesnych i zajęć praktycznych;
  4. Łucja Lewandowska       – nauczycielka języka francuskiego i łacińskiego;
  5. Ks. Stefan Piętka             – nauczyciel religii;
  6. Marian Przesmycki         – nauczyciel zajęć praktycznych chłopców;
  7. Mieczysław Tuligłowicz – nauczyciel biologii, geografii i matematyki.

Funkcję szkolnego lekarza pełniła dr Karolina Serdakowska[7].

            Podstawę finansową szkoły stanowiło czesne w wysokości 300 zł rocznie od ucznia
i comiesięczne składki na rzecz Towarzystwa w wysokości 50 groszy[8]. Gimnazjum nie posiadało własnego lokalu, dlatego zajęcia rozpoczęto w salach Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, a od 10. września pracowano na piętrze gmachu Szkoły Powszechnej nr 3[9]. W niespełna cztery tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum we Włodawie. W jego pracach brali udział wybitni obywatele miasta, łącznie z burmistrzem Aleksandrem Berem[10]. Komitet organizował zbiórki funduszy, by już wiosną 1937 r. podjąć decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych. Jednak od samego początku pojawiły się liczne trudności. Plac, na którym miała stanąć szkoła ze względów prawnych nie mógł być przekazany bezpośrednio Towarzystwu. Plan architektoniczny, którego realizacji domagało się Kuratorium, okazał się zbyt kosztowny. Wreszcie przesadne oszczędności i odstępstwa od dokumentacji doprowadziły do zawalenia się całej wschodniej ściany budynku[11]. Mimo kilkumiesięcznej przerwy w pracach przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. Szkolnej odbyła się w grudniu 1938 r. [12].