Deklaracja członkowska

lip 14, 2023 | Bez kategorii

Czekamy na Was…

Czekamy na Was – absolwentów i przyjaciół – bo ta szkoła jest nadal Wasza!

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele!

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. T. Kościuszki we Włodawie powstało w 2011 roku dla uczczenia 75 –  lecia powołania najstarszej szkoły średniej we Włodawie. Poprzez tę inicjatywę grupa absolwentów, pracowników i przyjaciół chce wzmacniać więzi koleżeńskie i wspierać działalność dydaktyczną oraz wychowawczą dzisiejszego liceum.

Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich, którzy pragną wracać wspomnieniami do przeszłości, odnawiać i wzmacniać  koleżeńskie więzi z czasów młodości, przekazywać pamięć o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach szkoły.

Zapraszamy do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, którego celem jest podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej, kultywowanie szkolnej tradycji i budowanie szacunku dla dokonań społeczności najstarszej szkoły średniej we Włodawie. Roczna składka członkowska wynosi 20 zł.

Konto stowarzyszenia: 95 8042 0006 0550 2062 2000 0010

Wypełnione deklaracje można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki,

ul. Szkolna 1

22-200 Włodawa

Czekamy na Was – absolwentów i przyjaciół – bo ta szkoła jest nadal Wasza!

Wypełnij deklarację członkowską – Deklaracja członkowska