Dziękujemy za dzielenie się dobrem!

cze 29, 2023 | Bez kategorii

 

„Stypendia św. Mikołaja”

„Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”

Dziękujemy za dzielenie się dobrem!

„Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”- powiedzenie to doskonale ilustruje ideę programu „Stypendia św. Mikołaja”.

I LO im. T. Kościuszki we Włodawie od lat prowadzi we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja program stypendialny. Wybieramy stypendystów i organizujemy dzięki ludziom dobrej woli zbiórki pieniędzy na stypendia, otrzymujemy dopłaty od Fundacji. W  naszej szkole przyznano dotychczas 80 stypendiów na łączną kwotę 50850 PLN. Stypendia przyznawane są uzdolnionym, osiągającym sukcesy w nauce i zaangażowanym społecznie uczniom z niezamożnych rodzin. Dzięki pomocy finansowej programu stypendialnego mogą oni rozwijać swoje pasje i talenty, ponieważ stypendia przeznaczone są na rozwój i edukację, w tym np. opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, zakup sprzętu, materiałów, książek.

Chcemy bardzo podziękować wszystkim Darczyńcom za zaufanie i solidarne działanie na rzecz naszych uczniów! Cieszymy się z uczestniczenia we wspólnym budowaniu tradycji pomagania sobie w naszej społeczności lokalnej.

Program stypendialny.

Nasza szkoła od roku  szkol. 2010/2011 uczestniczy w programie stypendialnym, którego organizatorem jest Fundacja Św. Mikołaja  https://stypendia.mikolaj.org.pl/

Ogółem przyznano 67 stypendiów.

Szkolny koordynator programu – p. Elżbieta Kisiel

Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej. Pieniądze można wpłacać na:

numer konta szkoły : 33 1090 0004 9149 0000 0000 0075