Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

SUKCESY LITERACKIE NASZYCH „KOŚCIUSZKOWCÓW”

Kategoria:

   17 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie  Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Kajet” zorganizowanego w ramach 43. edycji Sceny Młodych 2021 przez tę instytucję kultury.

   Troje naszych uczniów – Kamil Małachowicz i Dominika Zarczuk z kl. II A3 oraz Maja Prill – tegoroczna absolwentka – znalazło się w gronie jego laureatów. Jurorzy docenili opowiadania - Kamila pt. „Metrum Ciemności” i Dominiki pt. „Stroiciel” oraz teksty poetyckie Mai. Dostali oni nagrody pieniężne, które na pewno z przyjemnością wydadzą podczas wakacyjnego odpoczynku.

   Cieszymy się, że pasja twórcza jest obecna w Waszym życiu. Mamy nadzieję, że swoją przygodę ze sztuką pisarską będziecie kontynuować i rozwijać, a ona odwdzięczy się Wam „radością pisania” i poczuciem satysfakcji osobistej!  

Kamil Dominika

   Gratulujemy Wam tego sukcesu i życzymy kolejnych, nie tylko literackich!

RS

Mistrzostwa Rejonu Chełm w siatkówce plażowej dziewcząt

Kategoria:

W poniedziałek 21.06.2021 r. odbyły się w Świdniku Mistrzostwa Rejonu Chełm w siatkówce plażowej dziewcząt, w którym wzięły udział uczennice naszego liceum: Kinga Iwanowska, Magda Bytof, Jolanta Bojarska i Karolina Jakimowicz. Dziewczynom udało się zdobyć trzecie miejsce. Gratulujemy zawodniczkom oraz Panu Jarosławowi Soroce, który pełnił rolę trenera.

Dobry Start tzw. 300+

Kategoria:

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowości elektronicznej   (15 banków),

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

infografika Dobry Start 300 poziom 1

Sportowe wakacje w I LO

Kategoria:

Zapraszamy w czasie wakacji na Orlik obecnych i przyszłych uczniów. Zajęcia sportowe odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16 – 17. W programie piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis ziemny, koszykówka. Prowadzący: J. Soroka, M. Włodarczyk

Startujemy 29.06 (czwartek)

OSWOILI RADON!

Kategoria:

W roku szkolnym 2020/2021 czwórka „Kościuszkowców”: Patrycja Bielecka, Paulina Bielecka, Małgorzata Zarczuk i Maciej Szymański brała udział w projekcie SZKOLNA RADONOWA MAPA POLSKI.

Celem projektu było zwiększenie świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie oraz zapoznanie uczniów zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą dozymetrią promieniowania i ochroną radiologiczną.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza, to pomiar radonu w szkołach. Szkoła otrzymała cztery detektory śladowe radonu, które rozmieszczono w budynku zgodnie z przygotowaną instrukcją. Druga część to benchmark porównawczy, specjalne zadanie, które polegało na analizie zdjęć zdjęć mikroskopowych płytek CR-39 detektorów radonu według dostarczonej instrukcji. Nasza szkoła uzyskała bardzo dobry wynik uzyskując wyróżnienie w tym zadaniu.

W czasie projektu zorganizowano webinaria wyjaśniające problematykę tematu, zasady pomiaru radonu w pomieszczeniach oraz omawiające wyniki pomiarów zebrane z całej Polski.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz we wsparciu merytorycznym firmy Radonova, która dostarczyła detektory do pomiaru i wykonała odczyt tych detektorów w specjalistycznym, akredytowanym laboratorium. Na tej podstawie stworzono Szkolną Radonową Mapę Polski, którą możecie przeanalizować na stronie Fundacji Forum Atomowe.

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia do wyjazdu na Litwę w ramach programu Erasmus+.

Kategoria:

Regulamin rekrutacji i karta zgłoszenia do wyjazdu na Litwę w ramach programu Erasmus+.

Regulamin rekrutacji - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

Zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - 25 czerwca 2021 r.

Kategoria:

 Plan zakończenia roku szkolnego:

8:00 - msza św. w kościele św. Ludwika;

9:00 - oficjalne zakończenie roku szkolnego na boisku szkolnym;

9.45 - spotkanie w klasach z wychowawcami.

W przypadku złej pogody wychowawcy klas wręczą nagrody i świadectwa w szkole, w salach lekcyjnych,   w których poszczególne klasy miały lekcje.

ZAWIADOMIENIE

Kategoria:

Włodawa, 10 czerwca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie uprzejmie informuje, że uchwałą z dnia 14 kwietnia 2021 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 25 czerwca 2021 r. , godz. 12.30  - pierwszy termin, godz. 13:00 – drugi termin, w budynku liceum we Włodawie, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 • Przyjęcie regulaminu oraz porządku posiedzenia.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • finansowe,
  • Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Podjęcie uchwał:
  • Nr 1/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • Nr 2/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  • Nr 3/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  • Nr 4/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • Nr 5/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk